Proces & Kosten - Keurmerk Basis GGZ

De (vooraanmelding) van het Keurmerk 2023 is geopend. In de kwalificatieperiode moet je vervolgens met een zelfevaluatie aantonen dat je praktijk of instelling aan alle normen invulling geeft. Voor het Keurmerk Basis GGZ betaal je een afdracht over je gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ.

Aanvragen

Aanbieders die het Keurmerk 2022 dragen hoeven geen actie te ondernemen om het Keurmerk 2023 aan te vragen, zij ontvangen hierover in september bericht. Voor de aanbieders die nog geen Keurmerkdager zijn is de (voor)aanmelding geopend.


Proces: kwalificatie en zelfevaluatie

Het keurmerkproces kent vier fases:

  1. Aanvraag - aanbieders die generalistisch en kortdurend behandelen kunnen het Keurmerk aanvragen
  2. Voorbereiding - na de aanvraag starten de voorbereidingen om uiterlijk per 1 januari invulling te geven aan de normen en criteria
  3. Kwalificatie - met een zelfevaluatie moet de aanbieder aantonen aan alle normen van het Keurmerk invulling te geven
  4. Ontvangst Keurmerk Basis GGZ - aanbieders die zich tijdig kwalificeren voor het Keurmerk ontvangen het keurmerkcertificaat en blijven opgenomen in het Keurmerkregister

In het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2022, vanaf pagina 9, staat een overzicht van deze fases en per fase een uitgebreide toelichting. De normen voor het Keurmerk 2023 zijn nog niet definitief, lees hier over de conceptnormen. Het definitieve Keurmerk met bijbehorend Handboek wordt in september gepubliceerd. 


Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De vergoeding voor het Keurmerk Basis GGZ 2022 is:

0,9% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2019 bij de in 2022 bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars* en netwerkorganisaties**; de minimale vergoeding bedraag €75,= per jaar

* CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis
** Vicino, Cenzo

De afdracht voor het Keurmerk Basis GGZ 2023 wordt in september gepubliceerd.

Voor ‘gerealiseerde omzet GBGGZ’ volgen wij de definitie van de NZa: ‘de prestaties Basis GGZ die in kalenderjaar t worden geopend en uiterlijk 1 juli jaar T+2 zijn gehonoreerd inclusief de correcties volgend uit de materiële controles tot 1 juli jaar T+2’.

We gebruiken cijfers die vaststaan

De vergoeding voor het Keurmerk wordt gebaseerd op omzetcijfers van drie jaar eerder. Dat doen we omdat deze omzetcijfers vaststaan. Daarmee voorkomen we nacalculaties. Partijen zonder omzet in 2019 betalen de minimale vergoeding van €75,=. Had een zorgaanbieder in 2019 een aanmerkelijk hogere omzet dan voorzien in 2022? Dan kunnen we individuele afspraken maken.

We verlagen de vergoeding als dat kan

De vergoeding wordt zo vastgesteld dat het totaal aan inkomsten dekkend is voor de uitgaven. Wanneer het mogelijk is de vergoeding te verlagen doen we dit. Zo is de afdracht reeds in stappen verlaagd van 2% in 2015 naar 0,9% in 2022.