Proces & Kosten - Keurmerk Basis GGZ

Van 1 juni t/m 1 november 2021 kunnen aanbieders van Basis GGZ zich aanmelden voor het Keurmerk Basis GGZ 2022. In de kwalificatieperiode moet je vervolgens met een zelfevaluatie aantonen dat je praktijk of instelling aan alle normen invulling geeft. Voor het Keurmerk Basis GGZ betaal je een afdracht over je gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ.

Aanmelden Keurmerk 2022

Vul het digitale formulier in voor de vooraanmelding van het Keurmerk 2022.

Aanvragen

Aanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ, ook wel: Basis GGZ) aan volwassenen kunnen van 1 juni t/m 1 september aangeven dat zij het Keurmerk Basis GGZ voor het komende jaar willen aanvragen. De vooraanmelding loopt via dit digitale formulier. Zowel vrijgevestigde praktijken als instellingen kunnen het Keurmerk aanvragen. 

Op het digitale formulier vul je de benodigde gegevens in. Na het verzenden van het formulier krijg je een bevestiging van de vooraanmelding. Deze bevestiging kunt u desgevraagd uploaden in het digitale inkoopportaal. De aanvraagperiode voor het Keurmerk 2022 opent op 1 september - u ontvangt dan nadere informatie om tot de overeenkomst voor het Keurmerk Basis GGZ 2022 te komen. 

Ben je pas kort gestart met je praktijk of met het aanbod van GBGGZ? Of moet je nog starten? Weeg dan goed af of het Keurmerk 2022 (al) haalbaar is – ervaring met het bieden van GBGGZ aan volwassenen en reflectie hierop op basis van gegevens is voor een aantal normen een vereiste. 

 


Proces: kwalificatie en zelfevaluatie

Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ aanvragen starten het jaar als keurmerkdrager (tenzij het Keurmerk eerder is ingetrokken). Aan het begin van het keurmerkjaar moet elke keurmerkdrager zich kwalificeren: door middel van een zelfevaluatie moet deze laten zien invulling te geven aan alle normen van dat jaar.

De zelfevaluatie is een digitale vragenlijst over de normen en criteria. De vragenlijst van het Keurmerk 2022 volgt nog. Stichting KiBG beoordeelt de zelfevaluaties. Daarnaast is de dialoog als onderdeel van het keurmerkproces toegevoegd. In het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2021, lees je wat het doel van de dialoog is en wanneer en welke vormen van dialoog mogelijk zijn.

Zorgaanbieders die zich kwalificeren blijven geregistreerd als keurmerkdrager. Kwalificeert een zorgaanbieder zich niet tijdig, dan wordt het Keurmerk ingetrokken.

Meer informatie over het kwalificatieproces volgt.


Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De vergoeding voor het Keurmerk Basis GGZ 2022 is:

1% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2019 bij de in 2022 bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars* en netwerkorganisaties**

  • * CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis   ** Vicino, Cenzo
  • de minimale vergoeding bedraagt per jaar €75,=

Voor ‘gerealiseerde omzet GBGGZ’ volgen wij de definitie van de NZa: ‘de prestaties Basis GGZ die in kalenderjaar t worden geopend en uiterlijk 1 juli jaar t+2 zijn gehonoreerd inclusief de correcties volgend uit de materiële controles tot 1 juli jaar t+2’.

We gebruiken cijfers die vaststaan

De vergoeding voor het Keurmerk wordt gebaseerd op omzetcijfers van drie jaar eerder. Dat doen we omdat deze omzetcijfers vaststaan. Daarmee voorkomen we nacalculaties. Partijen zonder omzet in 2019 betalen de minimale vergoeding van €75,=. Had een zorgaanbieder in 2019 een aanmerkelijk hogere omzet dan voorzien in 2022? Dan kunnen we individuele afspraken maken.

We verlagen de vergoeding als dat kan

De vergoeding wordt zo vastgesteld dat het totaal aan inkomsten dekkend is voor de uitgaven. Wanneer het mogelijk is de vergoeding te verlagen doen we dit. Zo is de afdracht reeds in stappen verlaagd van 2% in 2015 naar 1,1% in 2021.