Proces & Kosten - Keurmerk Basis GGZ

Van 1 september t/m 1 november 2021 kunnen GGZ-aanbieders het Keurmerk Basis GGZ 2022 aanvragen. In de kwalificatieperiode moet je vervolgens met een zelfevaluatie aantonen dat je praktijk of instelling aan alle normen invulling geeft. Voor het Keurmerk Basis GGZ betaal je een afdracht over je gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ.

Aanmelden Keurmerk 2022

Ga direct naar het aanvraagformulier voor het Keurmerk Basis GGZ 2022.

Aanvragen

Aanbieders van generalistische, kortdurende GGZ aan volwassenen kunnen vanaf 1 september het Keurmerk Basis GGZ 2022 aanvragen. Zowel vrijgevestigde praktijken als instellingen kunnen het Keurmerk aanvragen. Dit doen zij met het digitale aanvraagformulier >

Op het digitale formulier vul je de benodigde gegevens in. Na het verzenden van het formulier krijg je een bevestiging en, direct, de digitale overeenkomst ter (digitale) ondertekening. Als de ondertekende overeenkomst binnen is, is alles op orde om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Basis GGZ 2022. Je ontvangt daarna meer informatie over het proces.

Ben je pas kort gestart met je praktijk of met het aanbod van generalistische kortdurende GGZ? Of moet je nog starten? Weeg dan goed af of het Keurmerk 2022 (al) haalbaar is – ervaring met het bieden van deze zorg aan volwassenen en reflectie hierop op basis van gegevens is voor een aantal normen een vereiste. 

 


Proces: kwalificatie en zelfevaluatie

Het keurmerkproces kent vier fases:

  1. Aanvraag - aanbieders die generalistisch en kortdurend behandelen kunnen het Keurmerk aanvragen
  2. Voorbereiding - na de aanvraag starten de voorbereidingen om uiterlijk per 1 januari 2022 invulling te geven aan de normen en criteria
  3. Kwalificatie - met een zelfevaluatie moet de aanbieder aantonen aan alle normen van het Keurmerk invulling te geven
  4. Ontvangst Keurmerk Basis GGZ 2022 - aanbieders die zich tijdig kwalificeren voor het Keurmerk ontvangen het keurmerkcertificaat en blijven opgenomen in het Keurmerkregister

In het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2022, vanaf pagina 9, staat een overzicht van deze fases en per fase een uitgebreide toelichting.


Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De vergoeding voor het Keurmerk Basis GGZ 2022 is:

1% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2019 bij de in 2022 bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars* en netwerkorganisaties**

  • * CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis   ** Vicino, Cenzo
  • de minimale vergoeding bedraagt per jaar €75,=

Voor ‘gerealiseerde omzet GBGGZ’ volgen wij de definitie van de NZa: ‘de prestaties Basis GGZ die in kalenderjaar t worden geopend en uiterlijk 1 juli jaar T+2 zijn gehonoreerd inclusief de correcties volgend uit de materiële controles tot 1 juli jaar T+2’.

We gebruiken cijfers die vaststaan

De vergoeding voor het Keurmerk wordt gebaseerd op omzetcijfers van drie jaar eerder. Dat doen we omdat deze omzetcijfers vaststaan. Daarmee voorkomen we nacalculaties. Partijen zonder omzet in 2019 betalen de minimale vergoeding van €75,=. Had een zorgaanbieder in 2019 een aanmerkelijk hogere omzet dan voorzien in 2022? Dan kunnen we individuele afspraken maken.

We verlagen de vergoeding als dat kan

De vergoeding wordt zo vastgesteld dat het totaal aan inkomsten dekkend is voor de uitgaven. Wanneer het mogelijk is de vergoeding te verlagen doen we dit. Zo is de afdracht reeds in stappen verlaagd van 2% in 2015 naar 1,0% in 2022.