KeurmerkPlus uitgereikt

Twintig GGZ-aanbieders hebben onlangs het KeurmerkPlus ontvangen. Dit is een extra erkenning bij het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ voor hun inzet voor datagedreven leren binnen de kortdurende generalistische GGZ. De aanbieders ontvingen de erkenning tijdens een spiegelbijeenkomst van het Netwerk Spiegelrapportages.

Vorig jaar is het Netwerk Spiegelrapportages opgericht. Dit netwerk bestaat uit Keurmerkdragers die een stapje extra willen en durven doen als het gaat om leren en verbeteren op basis van (uitkomst)data. In spiegelbijeenkomsten bespreken deelnemers de inzichten, de onderlinge verschillen en de duiding daarvan. Hoe kun je leren van deze data? Waar zitten inspirerende voorbeelden? Waar willen we aan werken? Dit zijn gesprekken die energie geven om, samen, te bouwen aan een sterke kortdurende generalistische GGZ.

KeurmerkPlus

Tijdens de Spiegelbijeenkomsten vorige maand is aan de 20 aanwezige GGZ-aanbieders het KeurmerkPlus uitgereikt, een erkenning bovenop het Keurmerk 2024.

Keurmerkplus

Het KeurmerkPlus is gericht op GGZ-aanbieders die geïnteresseerd zijn in het gebruik van data en uitkomstmaten voor hun eigen leer- en verbetercyclus. 

Ook zetten zij zich in voor de voorwaartse beweging van het Keurmerk op het gebied van transparantie en leren op basis van uitkomstdata in de kortdurende generalistische GGZ.

Wil je weten aan welke criteria de 20 aanbieders met het KeurmerkPlus in 2024 precies hebben voldaan?  Ga naar Keurmerk > Extra erkenning

Spiegelbijeenkomsten - goede inhoudelijke gesprekken

Na de uitreiking van het KeurmerkPlus volgden waardevolle inhoudelijke gesprekken tussen de deelnemers van het Netwerk Spiegelrapportages. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kwamen:

  • de toename in het aantal behandelminuten per cliënt in relatie tot de complexiteit van problematiek en nieuwe declaratiemogelijkheden binnen het ZPM
  • de rol van screeningsprocessen in relatie tot onvolledige behandeltrajecten en het aantal cliënten dat binnen een jaar terug in zorg komt
  • de gevolgen van toenemende wachtlijsten op de mogelijkheid om de juiste zorg op de juiste plek te bieden
  • uitdagingen rondom (het uitvragen van) cliëntervaringen en ROM

De bijeenkomsten werden als waardevol ervaren, met een wens voor verdere samenwerking en transparantie. De volgende spiegelbijeenkomsten vinden in het najaar van 2024 plaats. 

Aansluiten?

Wil jij ook leren van data en het gesprek hierover met andere aanbieders? Alle Keurmerkdragers kunnen deelnemen aan het Netwerk Spiegelrapportages. Voor informatie over de stappen die je moet zetten om een rapportage te ontvangen en aan te sluiten bij het netwerk: ga naar Spiegelrapportages > Aanvragen.  Meer informatie over de spiegelrapportages vind je op de pagina Spiegelrapportages