Keurmerkdragers aan de slag met de zelfevaluatie

07-01-2021

Vanaf 15 december 2020 konden keurmerkdragers aan de slag met de zelfevaluatie 2021. Dit jaar hebben 390 zorgaanbieders en 2 netwerkorganisaties de zelfevaluatie ontvangen. Tot nu toe zijn er 47 ingevuld en opgestuurd.

Zorgaanbieders die zich willen kwalificeren voor het Keurmerk 2021, krijgen hier tot 31 januari de tijd voor. Zij tonen met hun toelichting in de zelfevaluatie aan dat zij invulling geven aan alle normen van het Keurmerk.

Het gaat om belangrijke aspecten die horen bij tijdige zorg en samen beslissen, generalistisch handelen en transparantie. Bovendien laten ze zien bovengemiddeld zelfkritisch te zijn, waarbij ze pro-actief hun kennis en ervaring delen met andere partijen in en om de Basis GGZ.

Beoordelingsproces door Stichting KiBG

Elke zelfevaluatie wordt door twee medewerkers beoordeeld. Per norm en criterium wordt getoetst of de toelichting voldoende laat zien dat en hoe invulling wordt gegeven aan de norm. Om Keurmerkdragers een idee te geven van hoe er wordt getoetst, is het Toetsingskader ontwikkeld. In het toetsingskader is precies te zien bij welk soort antwoord je niet voldoet, bijna voldoet of voldoet.

Twijfel je over een antwoord? Houd het toetsingskader ernaast om een betere inschatting te maken. Kom je er niet uit? In januari kan je iedere dinsdag (12:30 t/m 13:00) en donderdag (17:00 t/m 17:30) sparren met andere keurmerkdragers. Tijdens de dialoog bijeenkomst via Zoom is er de gelegenheid om vragen aan elkaar te stellen.

Dialoog bijeenkomst Keurmerk 2021

Wil je met andere keurmerkdragers sparren over de thema's en vragen van het Keurmerk? Schuif elke dinsdag om 12:30 en donderdag om 17:00 aan via Zoom. Aanmelden is niet nodig!

Uitslag zelfevaluatie
Iedereen ontvangt op 16 februari de uitslag. Nog niet gekwalificeerd? Je ontvangt een Keurmerkrapportage waarin staat wat je nog moet doen. Je kan de zelfevaluatie daarna één keer aanpassen en uiterlijk 31 maart 2021 inleveren.