Keurmerkbijeenkomsten ‘van grote toegevoegde waarde’

In november en december 2022 organiseerden we drie digitale bijeenkomsten rond de normen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023. ‘Prettig’, ‘inspirerend’ en ‘van grote toegevoegde waarde’ - de bijeenkomsten werden positief ontvangen en kregen gemiddeld een 8.

Tijdens elke bijeenkomst gingen ruim 30 deelnemers in gesprek over de inhoud van de normen en kwalificatiecriteria. Berend Mosk, projectleider Keurmerk bij KiBG, startte iedere bijeenkomst met een korte presentatie over de nieuwe opzet van het Keurmerk. Nieuw omdat het aantal normen dit keer gebaseerd is op de niveaus waarop GGZ-aanbieders in de praktijk werkzaam zijn: spreekkamer-, organisatie- en netwerkniveau. De inhoudelijke thema’s uit voorgaande jaar zijn echter nog steeds terug te vinden in de kwalificatiecriteria.

Het tweede en leukste deel van de bijeenkomsten was de dialoog. In groepjes wisselden 5 a 6 deelnemers kennis en ervaring uit. Hoe kom je nou echt sámen met de cliënt tot een duidelijke hulpvraag en concrete behandeldoelen? Hoe laat je de cliënt merken dat de behandeling een kortdurend karakter heeft? Wat doet jouw organisatie om de wachttijd zo kort mogelijk te houden? En over welke onderwerpen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen kan jouw organisatie nog van andere GGZ-aanbieders leren?

De mix van behandelaren en beleidsmedewerkers, instellingen en vrijgevestigde praktijken zorgde voor een vruchtbare bodem voor de onderlinge gesprekken. We hebben hierbij ook laten zien welke data en inzichten vanuit de EPD’s en spiegelrapportage kunnen helpen bij het nadenken over de vragen. De mogelijkheid om zo onderling kennis uit te wisselen werd zeer gewaardeerd. Het heeft bijgedragen aan het scherpen van de eigen visie en de voorbereiding op de zelfevaluatie. Dat was precies de bedoeling.

We kijken nu al uit naar de bijeenkomsten volgend jaar! Sluit jij dan ook aan?