Keurmerk in inkoopbeleid 2022

14-04-2021

Het keurmerk Basis GGZ is wederom onderdeel van het GGZ-inkoopbeleid in 2022 van de vier grootste zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

Door het Keurmerk in de inkoop te betrekken, stimuleren en ondersteunen zorgverzekeraars aanbieders die in gezamenlijkheid werken aan continue verbetering van kwaliteit van kortdurend generalistisch behandelen. De wijze waarop het Keurmerk een plek heeft in het inkoopbeleid verschilt per zorgverzekeraar. Wij verwijzen voor meer informatie naar de websites en inkoopdocumenten van de verzekeraars:

In verband met de ontwikkelingen van het zorgprestatiemodel zullen  zorgverzekeraars hun inkoopbeleid later nog aanvullen en concretiseren. Deze updates worden deze zomer verwacht.

Betrokkenheid en vertrouwen

Wij zijn blij met de betrokkenheid van zorgverzekeraars en het vertrouwen in het Keurmerk dat zij hiermee uiten – het vertrouwen dat nodig is om structureel samen te werken aan de beste zorg voor mensen met psychische klanten. Stichting KiBG streeft ernaar om in 2022 cliënten, keurmerkdragers en verzekeraars te blijven verbinden en samen de kracht van de Basis GGZ te houden en positioneren.