Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Zorgaanbieders die kortdurende generalistische GGZ leveren kunnen het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ behalen. Het Keurmerk (h)erkent vooruitstrevende zorgaanbieders, positioneert cliënten en faciliteert de dialoog over deze zorgvorm.

Waarom een Keurmerk?

Het Keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders van generalistische kortdurende GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Het Keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek. 

Met het Keurmerk creëren we een netwerk van vooruitstrevende partijen die samenwerken aan de kwaliteit van kortdurend generalistisch handelen. Alle zorgaanbieders met het Keurmerk zijn opgenomen in het keurmerkregister.

Het Keurmerk voor jou

Wat betekent het Keurmerk voor jou als cliënt? Wat mag je van verwachten van een organisatie die het Keurmerk draagt?


Voor alle GGZ-aanbieders

Alle organisaties die generalistische kortdurende GGZ (t/m 2021 bekend als Generalistische Basis GGZ, ook wel: Basis GGZ) aan volwassenen bieden binnen de zorgverzekeringswet komen in aanmerking voor het Keurmerk - zowel vrijgevestigde praktijken als instellingen. Organisaties die zelf deze zorg niet bieden, maar wel met aanbieders werken die dat voor hen doen, kunnen zich kwalificeren voor het predicaat: Netwerk Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.

De voordelen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Trots

Erkenning

Je kan iedereen laten zien dat jouw praktijk of instelling dat stapje extra zet voor goede zorg.

Financieel

Financiële beloning

Je krijgt van verzekeraars een hoger tarief voor de geleverde zorg.

Inspireren

Inspraak en Inspiratie

Je wordt actief betrokken bij de dialoog over kwaliteit van zorg en activiteiten om kennis te delen.

Grafieken

Spiegel- rapportages

Je ontvangt spiegelrapportages op maat die waardevolle inzichten bieden.


De normen en criteria

Een zorgaanbieder met het Keurmerk is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. De normen van het Keurmerk gaan over deze onderwerpen. De normen van het Keurmerk worden samen met zorgverleners, experts en verzekeraars ontwikkeld.

Een cliënt mag van een zorgverlener met het Keurmerk verwachten dat hij bewust en actief met bepaalde belangrijke dingen bezig is. De normen en criteria beschrijven welke dingen dit zijn - een keurmerkdrager heeft aangetoond aan alle normen invulling te geven.

Lees meer: Normen en criteria >


Aanvragen, procedure en kosten

De aanvraagperiode voor het Keurmerk 2023 is gesloten. In december 2022 start de kwalificatieperiode waarin  met een zelfevaluatie kan worden aangetoond dat je praktijk of instelling aan alle normen invulling geeft.

Voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ betaal je een afdracht over je (historische) gerealiseerde omzet in de Basis GGZ.

Lees meer: Proces & Kosten > 


Spiegelrapportages

Zorgaanbieders met het Keurmerk krijgen minimaal één keer per jaar een spiegelrapportage. Deze rapportages helpen om het gesprek te voeren over dingen die opvallen. Wat zijn verbeterpunten? Waar zitten goede voorbeelden? Gesprekken waarmee we samen bouwen aan een steeds betere kortdurende generalistische GGZ. 

Lees meer: Spiegelrapportages >


Het Gouden Randje

Jaarlijks reiken we Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ keurmerkdragers. Deze zorgaanbieders spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Lees meer: Gouden Randje >

 


Keurmerkregister

In het keurmerkregister staat welke zorgaanbieders het Keurmerk dragen en welke een Gouden Randje hebben gekregen.

Ga naar het Keurmerkregister >