Kennisplatform voor behandelaren

Achter de schermen werken we aan een Kennisplatform: een online platform waar kennis over kortdurend generalistisch behandelen samenkomt en ontstaat. Behandelaren zijn de belangrijkste doelgroep en we streven er dan ook naar informatie aan te bieden waar vooral de behandelaar in de behandelkamer mee aan de slag kan. Door kennis te verzamelen, structureren en delen ontstaan ook mogelijkheden om weer aan kennis te bouwen en als behandelaar te groeien in het vak. Met dit alles werken we aan het bestendigen van het kortdurend generalistisch gedachtengoed van(uit) de Basis GGZ.

De lancering van het kennisplatform staat begin 2023 gepland

Door: Stichting KiBG

Het platform kent een nauwe samenhang met het Keurmerk en het netwerk van keurmerkdragers. Het Keurmerk en het platform versterken elkaar doordat we het platform onder andere vullen met voorbeelden en tips van behandelaren uit het netwerk. En we benutten het platform om het netwerk te voeden met (bijvoorbeeld) verrijkende informatie en interessante bijeenkomsten. 

Wil jij bijdrage aan deze vorm van kennisdeling?

We zijn specifiek op zoek naar behandelaren die:

  • oplossingsgericht en/of vanuit positieve gezondheid werken;
  • ervaring hebben met kortdurende (groeps)protocollen waar zij meer over zou willen delen;
  • tips of tools hebben die helpen de eigen regie van de cliënt te vergroten (dit kunnen gesprekstechnieken, maar ook apps, zelfhulpboeken of podcast zijn die jij jouw cliënten adviseert);
  • tips of tools hebben die helpen bij het managen van de verwachtingen over de behandeling. Zowel aan het begin, gedurende als aan het einde van de behandeling;
  • voorbeelden hebben van manieren waarop zij samen besluiten met hun cliënt;
  • ervaring hebben met 100% online en/of blended behandelen en tips hebben voor collega behandelaren om de drempel voor henzelf en hun cliënt te verlagen;
  • tips hebben over zo effectief mogelijk samenwerken met andere disciplines (POH GGZ, sociale domein, coaches, etc). Denk hier bijvoorbeeld aan overleg vooraf, maar ook aan doorverwijzen of samenwerken met andere disciplines tijdens de behandeling.Kan en wil jij hierover jouw kennis delen? Neem contact op met Irene Schimmel (projectleider Kennisdeling): irene.schimmel@kigb.nl / 06 23 06 08 75 zij zal met jouw meedenken over wat en hoe jouw kennis het beste gedeeld kan worden op het platform.