Inkoopbeleid 2023 - KiBG upload in CZ portaal

In het CZ zorginkoopbeleid 2023 van vrijgevestigde GGZ-aanbieders wordt om een KiBG overeenkomst gevraagd die geldig is in 2023. Aanbieders die in 2022 het Keurmerk dragen hebben vorig jaar een tweejarige overeenkomst getekend. Dit betekent dat deze overeenkomst ook in 2023 geldig is en dus kan worden geüpload  in het CZ portaal. Deze is destijds per mail verstuurd. Wil je dat we de getekende overeenkomst opnieuw opsturen? Stuur een mail naar info@kibg.nl

Aanbieders die momenteel geen Keurmerk dragen en wel voornemens zijn om het Keurmerk in 2023 aan te vragen; zij kunnen de vooraanmelding invullen. In de bevestiging van de vooraanmelding zit een PDF bestand, deze kan worden geüpload  in het portaal van de zorgverzekeraar.


Meer informatie over het Keurmerk?

Lees meer over de normen, de voordelen, het proces, de kosten, etc.