Het Keurmerk voor jou

Zorgaanbieders die generalistisch kortdurend behandelen bieden kunnen het Keurmerk behalen. Wat betekent dat voor jou als cliënt?

Wat mag je verwachten van een zorgverlener met het Keurmerk? Bekijk hieronder de beloftes van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ en lees er meer over.

Snel van start

Snel van start

Je behandeling start zo snel mogelijk
Lees meer...

Samen beslissen

Samen beslissen

Jij praat mee over jouw behandeling
Lees meer...

Goed in de gaten

Goed in de gaten

Je bespreekt en meet regelmatig je voortgang
Lees meer...

Op eigen kracht

Op eigen kracht

Gesprekken en eHealth ondersteunen jou
Lees meer...

Up-to-date

Up-to-date

Jouw zorgaanbieder is vooruitstrevend
Lees meer...

Jouw mening telt

Jouw mening telt

Jouw zorgaanbieder leert en verbetert continu
Lees meer...

Het Keurmerk voor jou (icoon)

Snel van start

Je behandeling start zo snel mogelijk

Moet je na je aanmelding toch even wachten? Dan word je geholpen deze tijd te gebruiken om je alvast voor te bereiden.

De belofte van een Keurmerkdrager:
"Wij hebben een toegankelijke website waarop je alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of je bij ons behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt jou, en jouw huisarts/verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om je goed voor te bereiden op de behandeling."

"Een behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat je je hebt aangemeld. Moet je toch even wachten voordat jouw behandeling begint? Wij helpen je deze tijd te benutten als voorbereidingstijd."

terug naar het overzicht... 

Samen beslissen

Jij praat mee over jouw behandeling

Welke behandeling past bij jou? En welke behandelaar? Wat jij belangrijk vindt en wilt bereiken staat centraal. Je kunt altijd inzage krijgen in jouw eigen gegevens.

De belofte van een Keurmerkdrager:
"Een goede match tussen jou en jouw behandelaar is belangrijk. Wij kijken daarom eerst of en hoe wij het beste kunnen aansluiten bij jouw wensen op het gebied van bijvoorbeeld levensfase, geslacht of culturele achtergrond van de behandelaar."
​​​​​​​
"Bij de start van de behandeling bespreekt je de mogelijkheden voor de behandeling en beslis je samen met jouw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Jouw behandelaar legt duidelijk uit wat er van je wordt verwacht in de behandeling."

"Voordat de behandeling is afgerond heb je inzicht in wat je zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Deze informatie blijft voor jou beschikbaar. Jij bent eigenaar van jouw eigen gegevens."

terug naar het overzicht... 

Goed in de gaten

Je bespreekt en meet regelmatig je voortgang

Je bekijkt bijvoorbeeld of je klachten verminderen en of je op de goede weg zit om jouw doelen te bereiken. Zo hou je samen met je behandelaar in de gaten of de behandeling nog bij je past.

De belofte van een Keurmerkdrager:
"Regelmatig kijk je samen met jouw behandelaar hoe het gaat. Verminderen je klachten en zit je op de goede weg om jouw doelen te halen? Zo zorg je ook samen dat de behandeling niet langer is dan nodig."

"Als zwaardere zorg nodig is of je met lichtere zorg toe kan, dan hebben wij goede afspraken met de Gespecialiseerde GGZ en met huisartsen om dit voor jou zo goed en snel mogelijk te realiseren. Ook als andere ondersteuning wenselijk is, helpen we je daarbij. Denk aan: andere vormen van zorg, ondersteuning vanuit je gemeente of werkgever, of steun van familie of vrienden."

terug naar het overzicht... 
Stadsbeeld

Keurmerkregister

In het keurmerkregister staat welke zorgaanbieders het Keurmerk dragen en welke een Gouden Randje hebben gekregen.

Op eigen kracht

Gesprekken en eHealth ondersteunen jou

Jouw behandelaar werkt met effectieve behandelmethodes. Hij helpt je weer op je eigen kracht te vertrouwen en steun te krijgen vanuit je omgeving. Met apps en online programma's werk je aan je herstel waar en wanneer je wilt.

De belofte van een Keurmerkdrager:
"In jouw behandeling worden methoden gebruikt waarvan is bewezen dat ze effectief zijn. Jouw behandeling is herstelgericht – je leert met je klachten omgaan en deze te verminderen. We kijken naar wat jij belangrijk vindt en wilt bereiken. Apps en eHealth-modules ondersteunen jouw behandeling, zodat je zelf op elk moment verder kunt werken aan je herstel."

"Heb je chronische psychische problemen? Wij bieden je de mogelijkheid tot contact met ervaringsdeskundigen. Ook jouw naasten kunnen gebruikmaken van steun, bijvoorbeeld in de vorm van lotgenotengroepen.”

terug naar het overzicht... 

Up-to-date

Jouw zorgaanbieder is vooruitstrevend

Waardevolle vernieuwingen en innovaties? Jouw zorgaanbieder gaat er snel mee aan de slag. Door kennis en ervaringen te delen helpt hij de mentale zorg in heel Nederland te verbeteren.

De belofte van een Keurmerkdrager:
"Wij volgen vernieuwende ontwikkelingen binnen en buiten ons vakgebied op de voet. Zien we vernieuwingen die een toegevoegde waarde hebben voor jouw behandeling of voor onze dienstverlening? Dan gaan we daar direct mee aan de slag. Als je zelf nieuwe ontwikkelingen opmerkt staat onze deur wijd open om samen met jou te onderzoeken of en welke plek dit in jouw behandeling kan krijgen."

"We delen onze expertise actief met andere professionals binnen en rondom de GBGGZ. Zo kunnen anderen leren van onze kennis en ervaringen, en wij van hen. Samen werken we op die manier aan betere mentale zorg in heel Nederland – voor jou en voor anderen."

terug naar het overzicht... 

Jouw mening telt

Jouw zorgaanbieder leert en verbetert continu

Daarom vraagt en luistert hij goed naar hoe jij de zorg ervaart. Jouw zorgaanbieder kijkt ook naar het effect van zijn behandelingen en andere gegevens.

De belofte van een Keurmerkdrager:
"We streven ernaar om jou de best mogelijke zorg te geven. Daarom zijn we altijd aan het leren en verbeteren. We luisteren goed naar hoe jij onze zorg ervaart. Daarnaast verzamelen we gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om jouw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren."

"We vragen je af en toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is we hiervan leren en verbeteren."

terug naar het overzicht... 

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Meer weten over het Keurmerk? Lees informatie over de normen, het proces en bekijk welke zorgaanbieders het Keurmerk dragen.