Het zorgprestatiemodel en de Basis GGZ

Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een grote verandering voor de Basis GGZ. Stichting KiBG verbindt cliënten, keurmerkdragers en verzekeraars in hun streven de kracht van de huidige Basis GGZ te behouden binnen het nieuwe model.

Het zorgprestatiemodel betekent voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) een grote verandering. Doordat de GBGGZ geen aparte bekostiging meer krijgt, worden de huidige GBGGZ producten en grenzen aan het aantal consulten, opgeheven.

Behoud van de kracht van kortdurend generalistisch behandelen

Samen met cliënten, keurmerkdragers en verzekeraars hebben we geconstateerd dat er in de jaren na de invoering van de Basis GGZ een belangrijk nieuw specialisme is ontstaan: het kortdurend generalistisch behandelen. We vinden dat de kracht van dit specialisme in het nieuwe model behouden moet blijven. Vanuit Stichting KiBG volgen we de ontwikkelingen dan ook nauwgezet, zodat we parallel gezamenlijk op kunnen trekken om de ‘kracht van kortdurend en generalistisch’ te behouden.

Over het zorgprestatiemodel

Op onze website vind je beknopte samenvatting van de kern van het model. Wil je ons input meegeven om de kracht van het kortdurend generalistisch behandelen te behouden? Dat kan, mail naar: info@kibg.nl. Via deze website publiceren we updates over onze activiteiten op dit vlak.

Wil je meer weten over het zorgprestatiemodel en de actuele stand van zaken? Het ontwikkelprogramma publiceert alle nieuws en informatie op www.zorgprestatiemodel.nl.