Het Keurmerk in 2022: de kracht van de Basis GGZ

18-02-2021

Hoewel het nog ver lijkt is Stichting KiBG druk bezig met de ontwikkeling van het Keurmerk 2022. Zoals elk jaar herijken we de normen met input uit het veld. Er stond daarbij dit jaar één thema duidelijk centraal: het behoud van de kracht van de Basis GGZ. De schriftelijke consultatie sloot op 15 februari – we merkten een hoge betrokkenheid en ontvingen veel waardevolle input.

Eind januari hebben we tijdens de online Werkconferentie met 30 zorgaanbieders, beleidmakers en zorgverzekeraars, de conceptnormen kritisch tegen het licht gehouden. Met alle input vanuit de schriftelijke consultatie en werkconferentie maken we op dit moment een slag om de conceptnormen aan te passen. Begin april 2021 wordt het Keurmerk (voorlopig) vastgesteld. Alle keurmerkdragers worden hier begin april over geïnformeerd.

Het behoud van de kracht van de Basis GGZ

Per 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel de huidige bekostiging in de GGZ vervangen. Inmiddels is duidelijk dat de Basis GGZ in de eerste twee jaar van de nieuwe bekostiging herkenbaar zal blijven – de diagnosehoofdgroep en de huidige basis-ggz-profielen blijven in elk geval in 2022 en 2023 op de ggz-factuur vermeld worden. Maar: de huidige genormeerde tarieven, die uitgaan van een bepaalde duur van het behandeltraject, vervallen en daarmee vervalt ook prikkel die nu (door veel partijen) als zeer belangrijk wordt gezien voor kortdurend generalistisch behandelen.

Het is in het gezamenlijke belang van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de elementen die deze vorm van zorg zo krachtig maken te behouden. Daarom hebben we in het Keurmerk 2022 (nog) meer de focus gelegd op de elementen die van belang zijn om kortdurend generalistisch te behandelen. Zo borgen we, met elkaar, dat de kracht van de GBGGZ ook na 2022 behouden blijft.