Handvatdocument Tijdig afsluiten

Sinds 1 december kunnen Keurmerkdragers aan de slag met het invullen van de zelfevaluatie voor het Keurmerk 2024. Van de 400 aanbieders  zijn er al een aantal die de zelfevaluatie hebben afgerond en een groot deel is er momenteel mee aan de slag. In de zelfevaluatie worden vragen gesteld over alle thema's binnen het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Eén van de thema's is Tijdig afsluiten, maar wat is dit precies en hoe doe je dit? 

Om GGZ-aanbieders hierbij te ondersteunen heeft Stichting KiBG in samenwerking met de Adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen een Handvatdocument opgesteld. In dit Handvatdocument wordt onder andere ingegaan op wat er voor nodig is om een behandeling tijdig te kunnen afsluiten. Waar zet je als behandelaar op in? Wat moet je als organisatie faciliteren of stimuleren? Dit document geeft richting en concrete tips. Om je te helpen prioriteiten te stellen, maken we daarbij onderscheid tussen wat in elk geval noodzakelijk is om tijdig af te kunnen sluiten en wat daarnaast ook wenselijk is om in te richten of aandacht voor te hebben in de dienstverlening.

Vul de zelfevaluatie op tijd in

Na de opening van de zelfevaluatie hebben Keurmerkdragers twee maanden de tijd om de zelfevaluatie in te vullen. Uiterlijk 31 januari 2024 moet er een zelfevaluatie zijn ingezonden. Deze wordt beoordeeld door Stichting KiBG – iedereen ontvangt op 16 februari de uitslag. Nog niet gekwalificeerd? Je ontvangt een Keurmerkrapportage waarin staat wat je nog moet doen. Je kunt de zelfevaluatie daarna één keer aanpassen (uiterlijk 31 maart).

Keurmerkwijzer

met o.a. aanvullende documenten en veel gestelde vragen over de normen/zelfevaluatie.