Gouden Randje - Keurmerk Basis GGZ

Jaarlijks reiken we Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ keurmerkdragers. Deze zorgaanbieders spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Extra erkenning

Het Gouden Randje is een extra erkenning bij het Keurmerk Basis GGZ voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen, te benutten en hier transparant over te zijn. Daarnaast is het een aanmoediging voor deze en andere zorgaanbieders om energie te (blijven) steken in het meten van cliëntervaringen.

Keurmerkdragers met een Gouden Randje ontvangen een aandenken, een beeldmerk van deze eervolle vermelding en positieve publiciteit.


Criteria

Voor het toekennen van het Gouden Randje wordt gekeken naar zowel kwantiteit als kwaliteit van cliëntwaarderingen. Voor toekenning van het Gouden Randje 2021/2022 zijn de volgende criteria gebruikt:

  • De gemiddelde CQi schaalscore ‘Samen beslissen’ over 2020 is een 4 of hoger
  • Het gemiddelde van het algehele rapportcijfer en de schaalscores ‘Uitvoering behandeling’ en ‘Bejegening’ samen, gemeten met de CQi over 2020, is een 4 of hoger
  • Het waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland is over 2020 een 8 of hoger
  • Minimaal 15% van de cliënten behandeld binnen de GBGGZ heeft een waardering op Zorgkaart Nederland geplaatst
  • Het aantal waarderingen op Zorgkaart NL is in 2020 t.o.v. 2019 minimaal 1% gestegen
  • In 2021 zijn minimaal 5 waarderingen op Zorgkaart Nederland geplaatst

Clientvertegenwoordigers vanuit de ADF stichting en de Depressie Vereniging hebben medebepaald welke aanbieders geselecteerd zijn voor het Gouden Randje.

Jaarlijks bekijken we of deze methodiek nog passend is bij het doel van het Gouden Randje (aanmoediging) en stellen we deze bij. 
Voor het Gouden Randje 2022/23 is wederom gekeken naar de CQI gegevens en Zorgkaart Nederland. De CQI criteria zijn aanscherpt en de clientvertegenwoordigers vanuit de ADF stichting en de Depressie Vereniging hebben dit jaar een grotere rol gehad bij het selecteren van de Gouden Randjes.