Gouden Randje - Keurmerk Basis GGZ

Jaarlijks reiken we Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ keurmerkdragers. Deze zorgaanbieders spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Extra erkenning

Het Gouden Randje is een extra erkenning bij het Keurmerk Basis GGZ voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen, te benutten en hier transparant over te zijn. Daarnaast is het een aanmoediging voor deze en andere zorgaanbieders om energie te (blijven) steken in het meten van cliëntervaringen.

Keurmerkdragers met een Gouden Randje ontvangen een aandenken, een beeldmerk van deze eervolle vermelding en positieve publiciteit.


Criteria

Voor het toekennen van het Gouden Randje wordt gekeken naar zowel kwantiteit als kwaliteit van cliëntwaarderingen. Voor toekenning van het Gouden Randje 2020/2021 zijn de volgende criteria gebruikt:

  • De gemiddelde CQi schaalscore ‘Samen beslissen’ over 2019 is een 4 of hoger
  • Het gemiddelde van het algehele rapportcijfer en de schaalscores ‘Uitvoering behandeling’ en ‘Bejegening’ samen, gemeten met de CQi over 2019, is een 4 of hoger
  • Het waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland is over 2019 een 8 of hoger
  • Minimaal 5% van de cliënten behandeld binnen de GBGGZ heeft in 2019 een waardering op Zorgkaart Nederland geplaatst
  • In 2020 zijn minimaal 5 waarderingen op Zorgkaart Nederland geplaatst

Jaarlijks bekijken we of deze methodiek nog passend is bij het doel van het Gouden Randje (aanmoediging) en stellen we deze bij.