Gouden Randje - Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Jaarlijks wordt door Stichting KiBG het Gouden Randje toegekend aan de ‘meest gewaardeerde’ keurmerkdragers. Deze zorgaanbieders spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Extra erkenning

Het Gouden Randje is een extra erkenning bij het Keurmerk voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen, te benutten en hier transparant over te zijn. Daarnaast is het een aanmoediging voor deze en andere zorgaanbieders om energie te (blijven) steken in het meten van cliëntervaringen.

Keurmerkdragers met een Gouden Randje ontvangen een aandenken, een beeldmerk van deze eervolle vermelding en positieve publiciteit.


Criteria

Voor het toekennen van het Gouden Randje wordt gekeken naar zowel kwantiteit als kwaliteit van cliëntwaarderingen. Voor toekenning van het Gouden Randje worden de volgende gegevens gebruikt (peildatum 1 juli):

  • De gemiddelde CQi schaalscore ‘Samen beslissen’
  • Het algehele CQi rapportcijfer
  • Het waarderingscijfer op Zorgkaart van het huidige en voorgaande jaar
  • Het percentage van de behandelde cliënten die een waardering op Zorgkaart Nederland heeft geplaatst
  • Het aantal waarderingen op Zorgkaart NL in het huidige en voorgaande jaar

Daarnaast worden antwoorden op de (vooraf geselecteerde) vragen uit de zelfevaluatie van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ meegewogen. Deze worden geselecteerd en beoordeeld door clientvertegenwoordigers vanuit de ADF stichting en de Depressie Vereniging.

Op basis van alle bovenstaande gegevens worden jaarlijks de 20 best scorende Keurmerkdragers door Stichting KiBG geselecteerd, zij ontvangen het Gouden randje.