Gouden Randjes 2024 zijn bekend!

Welke Keurmerkdragers krijgen de erkenning 'meest gewaardeerd'? Dat bepalen we jaarlijks op basis van de CQi, Zorgkaart Nederland én de blik van cliënten op de zelfevaluaties.

Met het gouden randje zetten we die keurmerkdragers in het zonnetje die, naar oordeel van cliënten, cliëntgericht handelen extra hoog in het vaandel hebben staan. Bovendien spannen ze zich in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten, en hier transparant over te zijn - het gouden randje is een aanmoediging voor deze en andere GGZ-aanbieders om hier energie in te (blijven) steken.

Cliënten beslissen mee

Ook dit jaar zijn cliënten direct betrokken bij het besluit aan wie de gouden randjes worden uitgereikt. Vanuit de Depressie Vereniging en de Angst, Dwang & Fobie Stichting worden de toelichtingen van Keurmerkdragers op een aantal vragen uit de zelfevaluatie voor het Keurmerk 2024 bekeken. Wie laat daarmee een bijzonder cliëntgerichte insteek zien? Dat oordeel combineren we met CQi-gegevens en gegevens van Zorgkaart Nederland om de winnaars van de gouden randjes te bepalen.

In de zomerperiode gaan wij op pad om het gouden randje uit te reiken –  met een trofee. Zorgaanbieders die het gouden randje ontvangen, krijgen deze dankzij hun eigen inzet én waardering vanuit de cliënten. Een waardevolle erkenning voor zorgaanbieders die tijd en energie steken in het verzamelen van cliëntervaringen.

Welke Keurmerkdragers het Gouden Randje 2024 krijgen maken we deze zomer bekend. Wil je weten welke partijen het Gouden Randje 2023 dragen? Zoek ze op in het Keurmerkregister >

Gouden Randje

Meer lezen over het Gouden Randje?