Goede voorbereiding leidt tot 238 gekwalificeerden Keurmerk 2021

Van de 378 keurmerkdragers hebben 238 GBGGZ-aanbieders zich in de eerste ronde van de zelfevaluatie gekwalificeerd voor het Keurmerk 2021. De keurmerkdragers hebben laten zien dat zij bovengemiddeld zelfkritisch zijn. Ze konden overtuigend reflecteren op hun eigen handelen en toelichten hoe zijn invulling geven aan de normen.

Hoewel het een roerige tijd is en de coronacrisis de druk op de GGZ opvoert, is Stichting KiBG erg positief over de eerste kwalificatieronde. Uit de zelfevaluaties blijkt dat keurmerkdragers goed zijn voorbereid en dat leidt tot mooie reflecties. Opvallend is dat ook veel nieuwe keurmerkdragers zich in één keer hebben gekwalificeerd.

Reflecties op het afgelopen jaar én kansen in de toekomst

Uit de reflecties blijkt dat keurmerkdragers goed in staat zijn om continu te reflecteren, leren en verbeteren. Zo worden inzichten uit de CQ-index en de KiBG-spiegelrapportages veel meer gebruikt om concrete verbeteringen en aanpassingen aan te brengen in de dienstverlening. Keurmerkdragers kijken ondanks deze roerige tijd ook naar de toekomst. Zo zagen we mooie doelstellingen voorbij komen gericht op bijvoorbeeld betere screening tijdens de intake of het verder ontwikkelen van het online aanbod voor groepsbehandelingen.

Bestaande keurmerkdragers kregen de vraag welke kansen en uitdagingen zij zien voor kortdurend generalistisch handelen, mede in het licht van het Zorgprestatiemodel dat in 2022 wordt ingevoerd. Hiermee verzamelden we veel nuttige input voor het gesprek met diverse partijen over het behoud van de kracht van kortdurend generalistisch handelen binnen het zorgprestatiemodel.Keurmerkdragers ook dit jaar erg vooruitstrevend

Keurmerkdragers blijken ook dit jaar erg vooruitstrevend. Van het ontwikkelen van nieuwe protocollen en het gebruik van Virtual Reality tot het aanbieden van anonieme behandelingen. Stichting KiBG is trots op zorgaanbieders die op zoek blijven gaan naar manieren om nog beter maatwerk te kunnen leveren aan cliënten. Het komende jaar gaan we weer op pad om diverse van dit soort voorbeelden uit de praktijk uit te lichten en kennis hierover te delen.


Herkwalificatie – vóór 1 april 2021

De partijen die voor 31 januari een zelfevaluatie indienden maar zich nog niet kwalificeerden ontvingen gerichte feedback. Zij hebben hier op 16 februari 2021 een mail over ontvangen. Uit de keurmerkrapportage blijkt op welke punten zij nog actie moeten ondernemen of aanvulling moeten doen. Vóór 1 april 2021 moeten zij hun zelfevaluaties aanpassen, zodat zij zich alsnog kunnen kwalificeren.

Dialoog bijeenkomsten Keurmerk 2021

Voldoe je nog niet aan alle normen van het Keurmerk en wil je hierover met andere keurmerkdragers in gesprek? Ook tijdens de herkwalificatie organiseren we dialoog bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst kan je met andere keurmerkdragers sparren over thema’s binnen het Keurmerk. Deze sessies zijn op: donderdag 25 februari (17 – 17:30 uur), vrijdag 12 maart (12:30 – 13:00 uur) en donderdag 25 maart (17:00 – 17:30 uur).

Sparren met andere keurmerkdragers

Wil je deelnemen aan één of meerdere dialoogbijeenkomsten? Meld je aan.