Goed voorbereid op het eerste gesprek met de Welkomstmodule

In 2014 werd Mindfit opgericht als de Basis GGZ-afdeling van Dimence. Mindfit greep het moment aan om te bepalen wat zij belangrijk vindt in de zorg die zij levert. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid was het antwoord. Binnen Mindfit is hierop een welkomstmodule ontwikkeld waarin de cliënt ter voorbereiding op het eerste gesprek met behulp van verschillende opdrachten al aan het werk wordt gezet.

Silvia Bloemberg (Mindfit): “Om de eigen regie en verantwoordelijkheid van een cliënt te vergroten vinden we het belangrijk dat ze een cliënt voor het eerste gesprek al tot nadenken wordt gezet over wat er aan de hand is en wat de cliënt ziet als speerpunten in de eigen behandeling. Vaak komen mensen toch nog met het idee dat een psycholoog gaat vertellen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.”

Silvia Bloemberg
GZ-psycholoog / EMDR-therapeut (Mindfit)

Welkomstmodule: KOP-model als uitgangspunt

“De welkomstmodule leert de cliënt verbanden te leggen tussen zijn klachten, omstandigheden  (verleden en heden) en persoonlijke stijl (persoonskenmerken en coping). Wij gebruiken hiervoor het KOP-model van Rijnders. De welkomstmodule met het KOP-model helpt de cliënt verder te kijken dan zijn klachten en meer zicht te krijgen in het ontstaan en de instandhouding van de klachten. Een duurzame behandeling richt zich niet alleen op klachtreductie, maar heeft ook oog voor de omstandigheden en persoonlijke stijl van de cliënt, op het vergroten van de veerkracht van de cliënt.”

Voorbereiding voor het eerste gesprek

“Een eerste contact met een cliënt gaat vaak telefonisch. De cliënt krijgt een e-mail met een link naar een beveiligd internetportaal waar de cliënt in alle rust en in eigen tijd aan de slag kan met de welkomstmodule. Een cliënt krijgt informatie over het KOP-model en maakt in de welkomstmodule opdrachten. Met behulp van een metafoor (Dijk-schema, uitgelegd met behulp van een filmpje) bepaalt de cliënt de speerpunten in zijn behandeling.”

“Het KOP-schema en het Dijk-schema worden verder besproken tijdens het eerste gesprek en vormen de basis van de behandeling. Dit werkt heel simpel en is ontzettend waardevol.”

Schijf van 5

“In de welkomstmodule staat de cliënt niet alleen stil bij zijn mentale conditie, maar ook bij zijn leefstijl, lichamelijke gezondheid, relaties en deelname aan de maatschappij. Binnen Mindfit noemen we dit de Schijf van 5. Willen we de veerkracht, het welbevinden, vergroten dan moeten we aandacht hebben voor alle vijf de schijven.”

“De cliënt loopt voor zichzelf alle vijf schijven langs en bekijkt wat er goed gaat, waar hij/zij tevreden over is en zo wil behouden, en of er speerpunten zijn voor de behandeling. De welkomstmodule is dus zowel voor de cliënt als de behandelaar een goede voorbereiding op het eerste gesprek.”


Waarde voor de Basis GGZ

Door de opdrachten heeft de cliënt zowel beter inzicht in zichzelf, als wat de mogelijkheden van een behandeling zijn. Als behandelaar is er veel informatie over de cliënt beschikbaar voordat het eerste gesprek nog heeft plaatsgevonden.