Gezocht: leden voor Adviescommissie

Stichting KiBG gaat een Adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen oprichten. Deze commissie gaat onderwerpen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen inhoudelijk uitdiepen en adviseren over de vertaling hiervan naar het Keurmerk. Wil jij deel uitmaken van deze commissie? Lees dan verder!

Waarom een adviescommissie?
Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ moet vooruitstrevend zijn en wordt daarom jaarlijks tegen het licht gehouden. We halen daarvoor input op over ontwikkelingen in de zorg en ervaringen met het Keurmerk(proces) bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprekken, bijeenkomsten en de schriftelijke consultatie. Signalen die vaak verdieping nodig hebben om op een goede manier in het Keurmerk(proces) te kunnen worden verwerkt. Daar willen we de adviescommissie voor inzetten.

Wat gaat de commissie doen?
De commissie gaat inhoudelijke stappen voorwaarts verkennen, uitwerken en vertalen naar het Keurmerk. Denk aan onderwerpen als het tijdig afsluiten van een behandeling of het goed samenwerken met andere domeinen. Hoe doe je dat? Wat zijn belangrijke elementen waar je in de praktijk aandacht voor moet hebben? En hoe kan het Keurmerk daarin verdere handvatten of richtlijnen bieden? Met dit soort onderwerpen en vragen gaat de commissie aan de slag.


Samenstelling van de adviescommissie
De adviescommissie gaat bestaan uit acht leden uit het veld die:

  • Aantoonbaar kennis en ervaring hebben op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen
  • Behoren tot organisaties die het Keurmerk dragen of anderszins verbonden zijn aan Stichting KiBG
  • Deelnemen op persoonlijke titel

Stichting KiBG stelt uit alle aanmeldingen de commissie samen.

Wat wordt er van de leden verwacht?
We gaan eerst drie maanden ervaring opdoen met het werken met een adviescommissie. Van de leden wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn voor drie (digitale) bijeenkomsten in deze drie maanden: september t/m november. Voor de eerste bijeenkomst wordt van de leden verwacht dat zij fysiek aanwezig zijn op het kantoor van KiBG in Leiden (of een nader te bepalen centrale vergaderlocatie).

Van de adviescommissie wordt voor het einde van de looptijd een advies verwacht over het onderwerp wat zij hebben verdiept. Het advies moet voor Stichting KiBG bruikbaar zijn voor:

  • De vragenlijst voor de zelfevaluatie van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024
  • De consultatieversie van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2025

Naast het advies op papier wordt van leden een bijdrage verwacht aan de presentatie ervan op KiBG Kennisnet en/of een bijeenkomst van Stichting KiBG.

Wat levert deelname je op?
Je wordt als lid onderdeel van een commissie met zeven andere bevlogen, vooruitstrevende professionals. De ervaring leert dat dit veel inspiratie en energie oplevert. Bovendien stelt het je in de gelegenheid intensief mee te denken over de invulling van het Keurmerk.

Leden van de adviesgroep worden daarnaast gecompenseerd voor de tijd die ze besteden aan deelname. Als lid ontvang je een vergoeding (€80,- per uur) voor je deelname aan de overleggen, de voorbereiding ervan en de gemaakte reiskosten.


Meer informatie?
Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen of wil je even sparren om te kijken of deelname echt iets voor je is? Neem contact met ons op via info@kibg.nl / 085 4885 462