Gezocht: leden Lerend Netwerk

Eén van onze keurmerkdragers, Pieter Bodewits; verslavingsarts KNMG en regiebehandelaar bij The Home Clinic, is voornemens een Lerend Netwerk te starten volgens eisen van het Kwaliteitsstatuut. Sluit jij aan?

Specifiek zoekt hij regiebehandelaren waaronder GZ-psychologen, psychiaters of verslavingsartsen binnen de algemene GGZ of verslavingszorg (volwassenen) om samen te reflecteren op bijvoorbeeld casuïstiek of complicaties . Binnen dit Lerend Netwerk is het mogelijk om elkaar te consulteren op casus-niveau. 

Wat           : Lerend Netwerk
Wanneer  : 2 keer per jaar (1,5 tot 2 uur per bijeenkomst)
Waar         : online

Neem contact op via a.vandijk@thehomeclinic.nl om kennis te maken en aan te sluiten.KiBG Congres 2024 - de Kunst van Kort

Op woensdag 12 juni 2024 vindt het jaarlijkse KiBG Congres plaats. 

Bekijk bijeenkomst