Gezocht: leden Adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen

Stichting KiBG werkt met een Adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen. Deze commissie diept onderwerpen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen uit, stelt overzichten met implementatietips op voor Keurmerkdragers en adviseert ons over de wijze van opname in het Keurmerk Kortdurende GGZ. Wil jij deel uitmaken van deze commissie? Lees dan verder!

Waarom een adviescommissie?
Het Keurmerk Kortdurende GGZ moet vooruitstrevend zijn en wordt daarom jaarlijks tegen het licht gehouden. We halen daarvoor input op over ontwikkelingen in de zorg en ervaringen met het Keurmerk(proces) bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprekken, bijeenkomsten en schriftelijke consultaties. Hieruit volgen signalen die vaak verdieping nodig hebben om op een goede manier in het Keurmerk(proces) te kunnen worden verwerkt. Daar zetten we de adviescommissie voor in.

Wat doet de commissie?
De commissie verkent inhoudelijke stappen voorwaarts, werkt deze uit en vertaalt deze naar het Keurmerk. Hiervoor wordt iedere ronde een nieuw onderwerp gekozen. De komende ronde vragen we de commissie zich te buigen over het onderwerp Samenwerken aan de toegankelijkheid van zorg. Eerdere onderwerpen waren Tijdig afsluiten en eHealth. De commissie buigt zich dan over vragen zoals: Wat is het? Hoe doe je dat? Wat zijn tips voor een goede implementatie? En hoe kan het Keurmerk daarin stimuleren? De adviezen moet voor het gekozen onderwerp inzicht geven in belangrijke elementen waar Keurmerkdragers in de zorgpraktijk aandacht voor moeten hebben. 

Wij stellen vervolgens op basis van de adviezen van de commissie handvatdocumenten op ter ondersteuning van Keurmerkdragers, verwerken de adviezen in het Keurmerk en creëren met de adviescommissieleden content voor Kennisnet.nl

Samenstelling van de adviescommissie
De adviescommissie bestaat uit zes leden die:

  • Aantoonbaar kennis en ervaring hebben op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen;
  • Behoren tot organisaties die het Keurmerk dragen of anderszins verbonden zijn aan Stichting KiBG; en
  • Deelnemen op persoonlijke titel.

Wat wordt er van de adviescommissie verwacht?
Van de leden wordt verwacht dat zij in de maanden september t/m november 2024 beschikbaar zijn voor minimaal drie en maximaal vier (digitale) bijeenkomsten van twee uur. Hierbij geldt dat de startbijeenkomst fysiek is en de daaropvolgende bijeenkomsten digitaal. Aanvullend wordt verwacht dat leden per bijeenkomst tot twee uur voorbereidingstijd kunnen inzetten.

Wat levert het je op als lid?
Je wordt als lid onderdeel van een commissie met vijf andere bevlogen, vooruitstrevende professionals. Ervaring leert dat dit veel inspiratie en energie oplevert. Bovendien stelt het je in de gelegenheid nog intensiever mee te denken over de invulling van het Keurmerk.

Leden van de adviesgroep worden daarnaast gecompenseerd voor de tijd die ze besteden aan deelname. Als lid ontvang je een vergoeding  van 80 euro per uur voor deelname aan de overleggen en de voorbereiding ervan, plus een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Meer informatie?
Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen of wil je even sparren om te kijken of deelname iets voor je is? Bel of mail naar Berend Mosk, projectleider Keurmerk: berend.mosk@kibg.nl, 06 - 2630 2150