Generalistisch kortdurend behandelen en het nieuwe Zorgprestatiemodel

05-11-2021

Per 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel de huidige bekostiging in de GGZ vervangen. Wat betekent deze verandering voor het kortdurend generalistisch behandelen dat zich de afgelopen zes jaar binnen de Basis GGZ heeft ontwikkeld tot onmisbare behandelmethodiek? En wat betekent dit voor het Keurmerk Basis GGZ?

Inmiddels is duidelijk dat de Basis GGZ in de eerste twee jaar van de nieuwe bekostiging herkenbaar zal blijven – de diagnosehoofdgroep en de huidige basis-ggz-profielen blijven in elk geval in 2022 en 2023 op de ggz-factuur vermeld worden. Maar: de huidige genormeerde tarieven, die uitgaan van een bepaalde duur van het behandeltraject, vervallen en daarmee vervalt ook de prikkel die nu (door veel partijen) als zeer belangrijk wordt gezien voor generalistisch kortdurend behandelen.

De kracht van generalistisch kortdurend behandelen binnen het Keurmerk

De afgelopen zes jaar hebben zorgaanbieders en cliënten kunnen ervaren dat de Basis GGZ goed toegankelijk, snel en dichtbij is. Het generalistische kortdurende karakter biedt duidelijkheid, eigen regie en zorg op maat passend bij de hulpvraag.

De kracht van generalistisch kortdurend behandelen moet blijven bestaan. Daarom zijn belangrijke elementen van deze behandelmethodiek geborgd in het Keurmerk Basis GGZ 2022.

Specifieke vaardigheden voor behandelaren

Het aandacht geven aan de vaardigheden die hiervoor nodig zijn is hierbij van groot belang; denk hierbij aan dit onder de aandacht brengen tijdens training/supervisie/bijscholing. Er zijn meerdere vaardigheden die bijdragen aan de kracht van een generalistisch kortdurende behandeling. We sommen er een aantal op. Ze staan niet in volgorde van ‘belangrijkheid’. Echter, de kracht wordt gevormd door de combinatie van onderstaande elementen, waarbij het één niet noodzakelijkerwijs van groter belang is dan het ander.

  • Het transdiagnostisch, oplossingsgericht behandelen: de hulpvraag van de cliënt staat centraal en niet de aandoening die volgens de classificatie uit de DSM is toegevoegd.
  • Er wordt niet gewerkt volgens standaard aandoeningsgerichte richtlijnen, maar er wordt maatwerk geleverd op basis van richtlijnen en bewezen effectieve interventies met ruimte voor innovaties en de toepassing van nieuwe inzichten.
  • De andere attitude van de behandelaar: los kunnen laten, risico’s durven nemen, transparant en zelfkritisch zijn, aansluiten bij de cliënt en minder op je eigen wensen/behoeften (om iemand te helpen/helemaal beter te maken) om daarmee het zelf-herstellend vermogen van de cliënt te bevorderen. 
  • Het grote lerend vermogen: organisaties en behandelaren beschikken over een grote drive om continu te reflecteren, leren en te verbeteren op basis van data, van nieuwe inzichten en van elkaar.

Maximaal 800 minuten behandelen als gedachtegoed

In het Keurmerk Basis GGZ staat beschreven dat behandelingen worden gestart met het uitgangspunt binnen 800 minuten af te ronden en dat afwegingen om langer te behandelen zijn uitgewerkt en transparant zijn voor de cliënt. Dit betekent niet dat het een vereiste is om de behandeling binnen 800 minuten af te sluiten. De meeste generalistisch kortdurende behandelingen kunnen echter wel binnen 800 minuten afgerond worden. Heeft een behandeling meer dan 800 minuten nodig? Dan verwachten we dat dit een bewuste keuze is die bij de start van de behandeling of tijdens een evaluatiemoment wordt gemaakt.