Gemeente en Basis GGZ: samenwerken in re-integratie

Sinds de komst van de participatiewet hebben gemeenten een nog bredere klantenkring: ook mensen die niet meer instromen in de Wajong of de Wet Sociale Werkvoorziening vragen om re-integratiebegeleiding en daarnaast het realiseren van afspraakbanen. Werkplein Fivelingo (de werkcoaches) is erop gericht om cliënten zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Daarvoor werken ze samen met Psychologisch Adviesbureau Heller.

Rob Heller (Psychologisch Adviesbureau Heller): “Ik ben altijd al inhoudelijk gedreven geweest in de combinatie van psychisch welbevinden en arbeid. Het hebben van een baan en daardoor participeren in de samenleving is een belangrijke factor voor duurzaam herstel van arbeidsongeschikte mensen die zijn aangewezen op een uitkering.”

“Werkplein Fivelingo merkte dat re-integratietrajecten vaak strandden omdat er onder meer problemen op het psychische vlak waren. Voorafgaand aan een re-integratietraject is het heel normaal om een lichamelijk onderzoek uit te laten voeren bij UWV, dus waarom niet ook een psychodiagnostisch onderzoek?”

Rob Heller, Maria Oude Lenferink en Rudy de Vries
Psychologisch Adviesbureau Heller
Jan Heckman en Jitske Schaafsma
Werkplein Fivelingo, werkzaam voor gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Taboe op psychologische hulp 

“Werkplein Fivelingo kent een populatie met bijvoorbeeld veel laaggeschoolden en mensen afkomstig uit het buitenland met psychische problemen; mensen die niet snel naar een psycholoog zouden stappen. In hun directe omgeving rust hier dikwijls een groot taboe op. En dat terwijl velen kampen met een lage eigenwaarde, juist ook doordat ze geen werk hebben.”


Psychologisch onderzoek, Basis GGZ én re-integratie

“Door de samenwerking kan een psychodiagnostisch onderzoek bij het Werkplein worden uitgevoerd. Dit is laagdrempelig en in hetzelfde gebouw als waar re-integratiegerechtigden hun werkcoach ontmoeten. De psycholoog van Psychologisch Adviesbureau Heller wordt hiervoor ingehuurd door het Werkplein Fivelingo.”

“De psycholoog brengt advies uit aan de werkcoach en bespreekt dit met de cliënt zelf. Doorgaans volgt uit het advies een behandeling in de Basis GGZ die gericht is op psychisch herstel. Die behandeling zorgt er vaak voor dat de belemmeringen voor een re-integratie sterk afnemen.

“Samen met de huisartsen is hier een protocol voor opgesteld zodat de afstemming en afspraken rondom de cliënt en de behandeling zo optimaal mogelijk verlopen. Het eventuele eigen risico voor de psychologische behandeling wordt door Werkplein Fivelingo betaald.”

“Cliënten hadden anders nooit de hulpverlening gekregen die ze nodig hadden”

“Alle partijen zijn erg tevreden over de samenwerking. Cliënten zijn sneller arbeidsfit waardoor re-integratietrajecten vaker succesvol zijn. Ook de cliënten zelf vinden het heel prettig; ze hadden anders nooit de hulpverlening gekregen die ze nodig hadden.”

“Het is een unieke samenwerking waardoor problemen opgemerkt worden die anders onopgemerkt waren gebleven. Een van de werkcoaches kreeg bijvoorbeeld bericht dat een cliënt niet kwam opdagen op het werk wat voor hem was gevonden. Hij is toen samen met een van de psychologen langs gegaan en zij merkten dat betrokkene er helemaal doorheen zat. Met een aantal behandelsessies kon diegene toen wel weer aan het werk en deze cliënt werkt nu nog.”

Ontschotting tussen zorg en werk

“De werkzaamheden in het kader van de Basis GGZ en de participatiewerkzaamheden zijn volkomen gescheiden en op zichzelf staand. Er zitten ook moeizame aspecten aan de samenwerking. Het systeem van domein zorg en domein werk zijn nu niet ingericht op deze samenwerking.”

“Ontschotting tussen beide domeinen en hoe lokaal een dergelijke samenwerking het beste kan worden georganiseerd, is nu de volgende stap die dient te worden gezet: bij voorkeur georganiseerd in samenspraak met huisartsen, zorgverzekeraars, Werkplein Fivelingo en Psychologisch Adviesbureau Heller.”


Waarde voor de Basis GGZ

Door samen te werken over de schotten van 'werk' en 'zorg' heen zijn cliënten sneller arbeidsfit en re-integratietrajecten vaker succesvol. Bovendien krijgen cliënten die anders onopgemerkt waren gebleven nu wel de nodige hulpverlening. Dat is dubbele winst voor de maatschappij.