Extra erkenning

Er zijn twee mogelijkheden om extra erkenning toegekend te krijgen binnen het Keurmerk. Aan Keurmerkdragers die zich extra inzetten op het gebied van cliëntervaringen wordt jaarlijks het Gouden Randje uitgereikt. Daarnaast wordt aan Keurmerkdragers die een stap extra zetten op het gebied van transparantie het KeurmerkPlus toegekend.

Gouden Randje

Jaarlijks reiken we Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ keurmerkdragers. Het Gouden Randje is een extra erkenning bij het Keurmerk voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen, te benutten en hier transparant over te zijn. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld. Daarnaast is het een aanmoediging voor deze en andere zorgaanbieders om energie te (blijven) steken in het meten van cliëntervaringen.

Keurmerkdragers met een Gouden Randje ontvangen een aandenken, een beeldmerk van deze eervolle vermelding en positieve publiciteit.

Criteria

Voor het toekennen van het Gouden Randje wordt gekeken naar zowel kwantiteit als kwaliteit van cliëntwaarderingen. Voor toekenning van het Gouden Randje worden de volgende gegevens gebruikt (peildatum 1 juli):

  • De gemiddelde CQi schaalscore ‘Samen beslissen’
  • Het algehele CQi rapportcijfer
  • Het waarderingscijfer op Zorgkaart van het huidige en voorgaande jaar
  • Het percentage van de behandelde cliënten die een waardering op Zorgkaart Nederland heeft geplaatst
  • Het aantal waarderingen op Zorgkaart NL in het huidige en voorgaande jaar

Daarnaast worden antwoorden op de (vooraf geselecteerde) vragen uit de zelfevaluatie van het Keurmerk Kortdurende GGZ meegewogen. Deze worden geselecteerd en beoordeeld door clientvertegenwoordigers vanuit de ADF stichting en de Depressie Vereniging.

Op basis van alle bovenstaande gegevens worden jaarlijks de 20 best scorende Keurmerkdragers door Stichting KiBG geselecteerd, zij ontvangen het Gouden randje.


KeurmerkPlus

Het KeurmerkPlus wordt toegekend aan Keurmerkdragers die een stapje extra willen en durven doen als het gaat om leren en verbeteren op basis van (uitkomst)data.

Criteria

Het KeurmerkPlus is in 2024 toegekend aan aanbieders die:

  • Hebben voldaan aan de normen van het Keurmerk Kortdurende GGZ.
  • Deelnemen aan het Netwerk Spiegelrapportages. In het Netwerk Spiegelrapportages leveren aanbieders ROM data van de eigen organisatie aan (via Infinit Care) KiBG. KiBG maakt hier twee keer per jaar spiegelrapportages van. In de spiegelrapportages zien aanbieders hun eigen gegevens op organisatie niveau en in vergelijking met een benchmark.
  • (minimaal) Twee spiegelbijeenkomsten van het Netwerk Spiegelrapportages hebben bijgewoond (peildatum: mei 2024). Tijdens deze bijeenkomsten zijn er twee agendapunten: 1) Delen van inzichten en het duiden van eventueel zichtbare verschillen tussen aanbieders, 2) Het uitwerken van uitkomstmaten om in een volgende fase van transparantie te komen. De uitkomsten van deze bespreking worden meegenomen in de doorontwikkeling van het Keurmerk.

Deze criteria worden jaarlijks aangescherpt.

Netwerk Spiegelrapportages

Meer informatie en aanmelden