Eerste spiegelbijeenkomst zorgt voor waardevrije dialoog

14-04-2021

Op 29 maart was de eerste spiegelbijeenkomst, speciaal voor verslavingszorgaanbieders. Zeven keurmerkdragers gingen met elkaar in gesprek over de inzichten en vraagstukken die voortkomen uit de spiegelrapportages.

Het was de allereerste spiegelbijeenkomst – een bijeenkomst waar meerdere keurmerkdragers het samen hebben over de inhoud van de spiegelrapportages. Opvallend was de open en betrokken houding van de deelnemers en de durf om hun eigen data te delen. Volgens één van de deelnemers valt er nog veel van elkaar te leren: “Op allerlei plekken zitten mensen die dezelfde dingen aan het leren zijn, die elkaar best beter kunnen aanvullen”.

Deelnemers vinden dialoog waardevol én waardevrij

Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ dragen ontvangen één keer per jaar een spiegelrapportage. De rapportages maken een data-vergelijking met specifieke benchmarkgroepen, maar vergelijkingen in context missen hierin. Die context komt er wél tijdens een spiegelbijeenkomst, waardoor je zelf tot nog meer inzichten komt én anderen kan helpen om te reflecteren en te leren.

Volgens de deelnemers ontstond er een ‘waardevrije’ dialoog – samen leren zonder te oordelen: “De spiegelbijeenkomst laat ook zien dat keurmerkdragers prima open met elkaar in gesprek kunnen”.

Volgende spiegelbijeenkomsten

Reflecteren, leren en verbeteren is een belangrijk thema binnen het Keurmerk. Maak zelf ook de volgende stap en ga tijdens een spiegelbijeenkomst met elkaar in gesprek over de inzichten en vraagstukken die voortkomen uit de spiegelrapportages.

Alle keurmerkdragers hebben op 1 april een uitnodiging ontvangen voor de volgende spiegelbijeenkomsten. Aanmelden is mogelijk via de link in de mail.

Er staat per spiegelbijeenkomst één thema centraal. Alle bijeenkomsten op een rijtje:

  • 17 mei - Thema: Onvolledige Behandeltrajecten en eHealth
  • 20 mei - Thema: De kracht van kortdurend behandelen
  • 25 mei - Thema: Kansen bij op- en afschalen