Eerste kwalificatieronde ruim 200 gekwalificeerde Keurmerkdragers

Ruim de helft van de aanbieders die een zelfevaluatie heeft ingediend, heeft zich in één keer gekwalificeerd voor het Keurmerk 2023. Zij hebben overtuigend toegelicht dat en hoe zij invulling geven aan normen op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen, transparantie, leren, verbeteren en kennis delen. Dat is iets om trots op te zijn!

In het Keurmerk 2023 zijn – nog meer dan voorgaande jaren – belangrijke elementen van de kracht van generalistisch kortdurend behandelen verankerd. De 208 gekwalificeerde Keurmerkdragers hebben samen beslissen hoog in het vaandel staan, weten de cliënten te activeren en zijn voorafgaand open over het kortdurende en planbare karakter van de behandeling. Ook zijn ze actief in het doorvoeren van verbeteringen en het opzetten of deelnemen aan een lerend netwerk.

Herkwalificatie – vóór 1 april 2023

De partijen die voor 31 januari een zelfevaluatie indienden maar zich nog niet kwalificeerden ontvingen gerichte feedback. Zij hebben hier op 16 februari een mail over ontvangen. Uit de keurmerkrapportage blijkt op welke punten zij nog actie moeten ondernemen of aanvulling moeten doen. Vóór 1 april 2023 moeten zij hun zelfevaluaties aanpassen, zodat zij zich alsnog kunnen kwalificeren.

Keurmerkwijzer

Voldoe je nog niet aan alle normen? Ga voorbereid de Herkwalificatie in met de Keurmerkwijzer.