Een toegankelijke en informatieve website voor cliënten en verwijzers

Transparant zijn op de eigen website is één van de normen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023. Naast wettelijk verplichte informatie stelt het Keurmerk een aantal aanvullende eisen aan de informatie die op een website te vinden moeten zijn. Deze zijn hieronder uiteengezet.

Tip: Heeft u uw CQi gegevens op uw website up to date gemaakt? Het getoonde rapportcijfer dient over (een deel van) 2022 te gaan. Vermeld ook de periode waar de resultaten betrekking op hebben. 

Onderdeel uit de norm 2 - Keurmerk 2023

De website is een belangrijk visitekaartje van uw praktijk/instelling. Tegenwoordig is het steeds gebruikelijker dat mensen eerst een website bekijken alvorens ze kiezen voor een zorgaanbieder. Zorg dat uw website past bij de identiteit van uw organisatie.


Wettelijk verplichte informatie op uw website

Als GGZ-aanbieder bent u wettelijk verplicht transparant te zijn over een aantal zaken. Deze zijn in het handvatdocument uiteengezet (vanaf pagina 3).

Informatie op uw website voor het Keurmerk 2023

Het Keurmerk vereist dat u over een aantal aanvullende elementen transparant bent op uw website. Dit zijn door het veld benoemde elementen die óók belangrijk worden geacht om cliënten en verwijzers in staat te stellen keuzes te maken en de juiste verwachtingen te formuleren. Om aan het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 te kunnen voldoen, is op uw website (naast de wettelijk verplichte informatie) informatie te vinden over onderstaande organisatiekenmerken, het zorgproces en uitkomstmaten.

De beschikbare informatie over deze elementen moet dusdanig zijn dat de cliënt (en/of verwijzer) zich hiermee een goed beeld kan vormen van uw praktijk / instelling en uw werkwijze (keuze-informatie). Het in detail beschrijven van genoemde zaken is hiertoe vaak niet nodig dan wel mogelijk.

De elementen die een Keurmerkdrager (minimaal) ook op de website heeft staan:

 • Bereikbaarheid
  Contactinformatie is essentieel. Hoe en wanneer kunnen cliënten u bereiken? Geef ook aan wat mensen kunnen doen als ze u niet kunnen bereiken (bijvoorbeeld: buiten de contacturen of tijdens vakanties).   
   
 • Kenmerken behandelaren/behandelteam(s)
  Om zich een beeld te kunnen vormen van uw praktijk/instelling, en wat men kan verwachten qua behandelaar, is het belangrijk dat informatie over behandelaren of behandelteam(s) op uw website staat vermeld. Sommige cliënten willen bijvoorbeeld graag specifiek door een man of vrouw behandeld worden, of hebben behoefte aan een behandeling in een andere taal. Staan alle behandelaren of behandelteams vermeld op uw website? Is per behandelaar duidelijk welke (aanvullende) kwalificaties hij/zij heeft? Zijn er ook behandelaren die behandelingen in een andere taal aanbieden? Is per behandelaar de BIG-registratie vermeld? Bij grotere instellingen is het van belang dat over de diverse behandelteams soortgelijke informatie te vinden is.
   
 • Opbouw kortdurende generalistische behandeling
  Een cliënt meldt zich aan, en dan? Beschrijf wat iemand kan verwachten en waaruit blijkt dat en hoe u kortdurend generalistisch behandelt. Beschrijf bijvoorbeeld hoe u er bij de start van de behandeling voor zorgt dat de cliënt duidelijk weet wat er van hem wordt verwacht en hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren.
   
 • Aanbod behandelmethoden
  Geef aan welke methoden/therapievormen u hanteert (voorbeelden: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR). Leg kort uit wat de diverse methoden/therapievormen inhouden, en eventueel voor welke klachten ze vaak worden ingezet. Licht ook toe dat en waarom u waar mogelijk blended behandelt, en welke rol naasten (kunnen) hebben in de behandeling.
   
 • Aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies
  Waar u bij de behandelmethodes toelicht dát u blended behandelt: geef ook aan hóe u eHealth in de behandeling inzet. Dit geeft cliënten een indruk van een behandeling bij uw praktijk/instelling.

  De in het Keurmerk gehanteerde definitie van eHealth: digitale middelen (modules, apps) waar de cliënt mee kan werken zonder de behandelaar nodig te hebben, op elk gewenst moment. Hierbij is van belang dat door het gebruik van eHealth zowel de cliënt als de behandelaar een stap verder zijn in de behandeling voorafgaand aan een volgend gesprek, ten opzichte van het vorige gesprek.
   

 • Actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi)
  Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ vereist dat u op uw website transparant bent over cliëntervaringen. Cliëntervaringen geven een indicatie van de kwaliteit van zorg. Cliëntervaringen geven u inzicht in de wensen en behoeften van uw cliënten, maar kunnen ook andere cliënten helpen bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.

  U geeft hier invulling aan door het rapportcijfer van de CQ-meting te publiceren. Vermeld hier ook de periode bij waar de resultaten betrekking op hebben. De resultaten worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud. Vermeld bij het rapportcijfer dat dit is gemeten met de CQ-index. U kunt natuurlijk ook andere schaalscores van de CQ-index en aanvullende uitleg publiceren – dit is geen vereiste.
   

 • De duiding van cliëntervaringen
  Geef (kort) aan dat de CQ-index een vragenlijst is om clientervaringen te meten. U kunt ook andere schaalscores van de CQ-index en aanvullende uitleg over de scores publiceren – dit is geen vereiste.

Voorbeeldwebsite

Inspiratie nodig? Stichting KiBG heeft een voorbeeldwebsite gemaakt. De website van ZGG sisaB is opgesteld conform de vereisten van het Keurmerk 2023 en de wettelijke vereisten. ZGG sisaB is geen echte zorgaanbieder!​