Doorontwikkeling Keurmerk

Samen met Keurmerkdragers, zorgverzekeraars en brancheorganisaties zijn we gestart met de doorontwikkeling van het Keurmerk. Zijn er relevante ontwikkelingen in de zorg gaande? Zijn alle kwalificatiecriteria nog vooruitstrevend genoeg? Hier zijn we momenteel volop mee aan de slag. 

Keurmerkbijeenkomsten 

In maart waren er twee bijeenkomsten waarin de inhoudelijke doorontwikkeling van het Keurmerk centraal stond. Er hebben in totaal 30 organisaties deelgenomen. We hebben o.a. de onderwerpen ‘kortdurend generalistisch behandelen’ en ‘kennis delen’  besproken, aan de hand van de vragen als: Hoe lang is kortdurend behandelen in de monodisciplinaire setting? En hoe kunnen we vanuit het KiBG-netwerk bijdragen aan de landelijke ontwikkeling van kortdurend generalistisch behandelen?

Er is gesproken over de inzet van het richtsnoer van 540 behandelminuten in het Keurmerk. De voorkeur van de deelnemers ging uit naar behoud van dit richtsnoer bij het stimuleren van kortdurend behandelen. Het helpt om een concreet handvat te hebben. Wel kwamen ze er erop uit dat hoewel ieder behandeltraject ‘kortdurend en generalistisch, tenzij’ wordt ingestoken, dit niet betekent dat het richtsnoer van 540 behandelminuten voor ieder type interventie werkbaar is. Wel dat het steeds om afgebakende trajecten gaat, die tijdig worden afgesloten. Een mooie opbrengst!

Ook is besproken hoe de betrokkenheid van Keurmerkdragers bij het KiBG-netwerk te stimuleren, om kennis en ervaring te delen en gezamenlijk bij te dragen aan het versterken van de Kortdurende Generalistische GGZ. Er zijn meerdere concrete mogelijkheden besproken, die nu verder worden uitgewerkt door KiBG. Het resultaat lezen jullie over enkele weken terug in het consultatiedocument.

Consultatie Keurmerk 2025

Alle input voor het Keurmerk 2025 wordt momenteel verwerkt in een conceptversie. Deze sturen we 29 april als consultatiedocument naar het KiBG-netwerk, met de vraag om jullie deskundige en kritische blik erop te werpen. Het consultatiedocument is vanaf dat moment ook op onze website te vinden. Dan is er tot 29 mei is de mogelijkheid om commentaar te leveren (graag!). Daarna  stelt KiBG op basis van alle input de definitieve versie samen. Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2025 wordt uiterlijk 1 juli gepubliceerd.

Keurmerkgesprekken

Het hele jaar door voeren we Keurmerkgesprekken met onze Keurmerkdragers, de aangesloten zorgverzekeraars en andere stakeholders. In deze gesprekken halen we input op voor de doorontwikkeling van het Keurmerk. Wil jij ook hierover met ons gesprek? Laat het ons weten via info@kibg.nl.