Doorontwikkeling Keurmerk

17-02-2022

Ieder jaar wordt het Keurmerk Basis GGZ doorontwikkeld. Hoewel 2022 pas net van start is, zijn de gesprekken en gedachtegangen over het Keurmerk 2023 (en verder) reeds in volle gang.

Werksessie

Eind januari zijn we met de doorontwikkeling gestart; we hebben tijdens een werksessie de normen van het Keurmerk Basis GGZ tegen het licht gehouden. Samen met 50 betrokken deelnemers – waaronder Keurmerkdragers, verzekeraars en beroepsorganisaties – hebben we gesproken over de elementen die van belang zijn voor het generalistisch kortdurend behandelen. Wat is nu echt kenmerkend en wat moet er wel of niet in het Keurmerk worden opgenomen? Geen eenvoudige vragen, maar in korte tijd is veel relevantie informatie opgehaald. 

"Met een hark is er heel veel informatie opgehaald" 

Deelnemer werksessie

Een greep uit de input

Deelnemers konden de – door hen geformuleerde – elementen m.b.t. generalistisch kortdurend behandelen prioriteren. Welke elementen zijn van belang om in het Keurmerk te verweven? Hier werden o.a. “eigen regie van de client”, “attitude van de behandelaar”, “eHealth/online behandelen”, “samen beslissen” en “kortdurend, gericht op de hulpvraag” als relevant bestempeld.

Ook is gesproken over de thema’s transparantie/ kennis delen/ reflecteren, leren en verbeteren. Zo is het thema kennis delen momenteel een aparte norm. Is het wenselijk om die anders te operationaliseren? Niet als norm maar als activiteit waar een Keurmerkdrager zich aan committeert? De meerderheid is het hiermee eens. Over de thema's vooruitstrevend zijn, transparantie en reflecteren/leren en verbeteren lagen de meningen verder uiteen. Bijvoorbeeld; op de vraag of vooruitstrevendheid belangrijk is voor een Keurmerkdrager, antwoorde 59% Ja – 41% nee.

Naast de inhoud van het Keurmerk Basis GGZ is er ook gesproken over proces. Hoe ziet het kwalificatieproces eruit? Wat kan hierin anders? Het balanceren tussen de tijdsinvestering van de Keurmerkdragers en het borgen van belangrijke elementen van de kracht van de Basis GGZ is een continu aandachtspunt.


Hoe nu verder?

De komende weken gaat Stichting KiBG verder met de doorontwikkeling van het Keurmerk – zowel de inhoud als het proces. Er worden vervolgbijeenkomsten gepland waarin we jullie input vragen om verder te verkennen wat een wenselijke manier is om bepaalde thema’s in het Keurmerk te verwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld “samen beslissen” en “eigen regie van de client”. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.

Heb je vooruitlopend hierop ideeën die je met ons wilt delen? Wij zijn staan altijd open voor input! Laat het ons weten via info@kibg.nl