Denk mee over het Keurmerk 2022

20-11-2020

We zitten nog midden in het proces van het Keurmerk 2021, maar achter de schermen werken we al aan het door ontwikkelen van het Keurmerk 2022. Per 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel de huidige bekostiging in de GGZ vervangen. Hoe kunnen we de behandelfilosofie van kortdurend generalistisch behandelen (nog) sterker vatten in het Keurmerk, zodat deze zorgvorm een stevige positie behoudt ook na 2022? Daarover ontvangen we graag jouw input.

Kortdurend generalistisch behandelen en het zorgprestatiemodel

De Basis GGZ bestaat nu 5 jaar. We hebben kunnen ervaren wat de kracht van kortdurend generalistisch behandelen is en daar zijn wij trots op. Per 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel de huidige bekostiging in de GGZ vervangen. Inmiddels is duidelijk dat de Basis GGZ in de eerste twee jaar van de nieuwe bekostiging herkenbaar zal blijven – de diagnosehoofdgroep en de huidige basis-ggz-profielen blijven in elk geval in 2022 en 2023 op de ggz-factuur vermeld worden. Maar: de huidige genormeerde tarieven, die uitgaan van een bepaalde duur van het behandeltraject, vervallen en daarmee vervalt ook prikkel die nu (door veel partijen) als zeer belangrijk wordt gezien voor kortdurend generalistisch behandelen.

Het is in het gezamenlijke belang van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de elementen die deze vorm van zorg zo krachtig maken te behouden. We onderzoeken graag, samen met jou, de mogelijkheden om de behandelfilosofie van kortdurend generalistisch behandelen (nog) sterker te vatten in het Keurmerk, zodat deze zorgvorm een stevige positie behoudt ook na 2022.

Denk mee: beantwoord een paar vragen

We hebben een aantal vragen waar we graag jouw input op zouden ontvangen. Je helpt ons erg door deze te beantwoorden.

Meedenken over het Keurmerk 2022?

Wil je graag meedenken en jouw input leveren?