De zelfevaluatie: last of kans?

Het is weer de periode van de zelfevaluatie voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. De tijd waarin (aspirant-)Keurmerkdragers toelichten dat en hoe zij invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Is dit een noodzakelijk kwaad, een administratieve last waar je liever vanaf zou willen zijn, of kun je het beschouwen als een waardevolle kans voor groei?

Voor velen is het aanvragen van het Keurmerk ingegeven door de financiële vergoeding die zorgverzekeraars bieden. Het is prettig dat er op deze manier uniformiteit is aangebracht in kwaliteitseisen van verschillende zorgverzekeraars. Maar is het verder vooral een administratieve last, met name door die zelfevaluatie? Met de juiste mindset niet!

Natuurlijk kost de zelfevaluatie tijd, maar het is ook een prikkel om zelfkritisch te zijn en blijven over je praktijkvoering en zorgprocessen. Het is een kans om bewust tijd te nemen voor reflectie, waarbij de cliëntbeloftes van het Keurmerk je helpen om vanuit het perspectief van de cliënt te kijken.

De zelfevaluatie biedt inzicht. Het helpt je stil te staan bij aspecten die, naast de inhoud van de behandeling, van invloed zijn op de relatie met de cliënt en een professionele praktijkvoering. Bijvoorbeeld bij het gebruiken van cliëntervaringen en andere gegevens voor het verbeteren van de geboden zorg. Als je kritisch naar verschillende aspecten in het zorgproces kijkt en dit beschrijft, ontstaat een meer gefundeerd inzicht in wat je doet, hoe je het doet, en waarom je bepaalde dingen op een andere, wellicht betere, manier zou kunnen doen.


Tips van zorgaanbieders voor de zelfevaluatie:

1. Pak het bredere perspectief: Zie de zelfevaluatie als een kans om niet alleen naar de behandeling te kijken, maar ook naar andere aspecten die van invloed zijn op de relatie met de cliënt en een professionele praktijkvoering.

2. Voorkom tunnelvisie: Ongeacht de zorgsetting, loop je het risico om in je eigen visie te blijven hangen. De zelfevaluatie kan dienen als een instrument om kritisch naar je eigen visie te kijken en verbeteringen aan te brengen.

3. Focus op toekomstige doelen: Zie de zelfevaluatie als een hulpmiddel om te focussen op waar de organisatie naartoe wil. Het kan helpen bij het nadenken over processen en het stellen van doelen voor de toekomst.

4. Documenteer gedurende het jaar: Houd gedurende het jaar een overzicht bij met relevante activiteiten en initiatieven. Dit helpt voor je eigen overzicht én bij het gestructureerd invullen van de zelfevaluatie aan het einde van het jaar.

5. Neem bewust tijd voor reflectie: Ondanks de tijdsinvestering is het belangrijk om bewust tijd te nemen voor reflectie. De zelfevaluatie dwingt je dat minimaal één keer per jaar bewust te doen – pak die kans.

6. Neem deel aan dialoog en netwerken: Als Keurmerkdrager heb je ook de kans om betrokken te zijn bij de dialoog over kwaliteit van zorg en deel te nemen aan bijeenkomsten om ideeën en ervaringen uit te wisselen. De drempel om dat daadwerkelijk te doen kan hoog zijn. Gun het jezelf af en toe – het levert je vaak veel energie en inspiratie op!


Bijeenkomst doorontwikkeling Keurmerk - digitaal

De kwalificatieperiode voor 2024 is niet afgerond, maar achter de schermen wordt druk nagedacht over het Keurmerk 2025. Stichting KiBG kijkt jaarlijks waar inhoudelijke vervolgstappen nodig zijn. Zijn er relevante ontwikkelingen in de zorg gaande? Zijn alle kwalificatiecriteria nog vooruitstrevend genoeg? Deze vragen beantwoorden we graag met jou.

Bekijk bijeenkomst