De potentie van de Basis GGZ

04-06-2019

Een gemeenschappelijk doel voor de Basis GGZ, daar streeft kerngroep 2024 naar. De groep van vrijgevestigde psychologen en instellingen is met energie aan de slag gegaan om een doel af te spreken voor de Basis GGZ. In 2024 behaalt de gehele Basis GGZ dit doel.

Potentie basis ggz

‘De Basis GGZ heeft veel meer potentie, dat wil ik eruit halen’, zegt Simone Höhner (De Hoofdlijn) op de eerste bijeenkomst van de kerngroep 2024. Volgens Sebastiaan Baan (Arkin Basis GGZ) is er winst te behalen door meer met elkaar te delen: ‘We moeten van elkaar leren in de Basis GGZ, meer samenwerken.’

De kerngroep bespreekt op de eerste bijeenkomst de uitdagingen voor de Basis GGZ. Bijvoorbeeld substitutie, opleiding en online mogelijkheden.

Substitutie

Marjolijn Vreeswijk (Perspectief) levert Specialistische en Basis GGZ: ‘Het is mogelijk om korter en efficiënter te werken in de Basis GGZ, maar de winst voor de hele GGZ behalen we met substitutie; mensen vanuit de Specialistische GGZ in de Basis GGZ behandelen.’ Meer substitutie betekent minder wachttijden en meer mensen helpen, tegen lagere kosten.

De kerngroep bespreekt de relatie met de Specialistische GGZ op de eerste bijeenkomst. ‘Basis GGZ tenzij… is wat we als werkwijze nog veel meer moeten onderzoeken’, zegt Bea Tiemens (Indigo en Pro Persona), ‘dat betekent geen inclusiecriteria voor wanneer een cliënt naar de Basis GGZ moet, alleen exclusiecriteria.’

Betere psychologen

In de opleidingen en het onderzoek is er weinig aandacht voor de Basis GGZ. Marleen Heijsteeg (MH Psychologen) richt zich op korter behandelen: ‘Heel gericht behandelen is ook op tijd stoppen en beseffen dat goed meestal goed genoeg is, dat moeten psychologen in de Basis GGZ leren.’ Rob Veldkamp van Mindfit sluit hierop aan: ‘Kortdurend generalistisch behandelen is een specialisme. Dat moeten we op de kaart zetten.’

Online mogelijkheden

De Basis GGZ is geschikt voor online behandelingen, eHealth modules en andere innovaties. ‘Maar hier is financiering voor nodig’, zegt Sebastiaan Baan (Arkin Basis GGZ), ‘anders bestaat er geen mogelijkheid om op te schalen’. De beperking van het aanbod zit niet alleen op de prijs. ‘We moeten meer samenwerken hierin, laten zien wat er wel en niet werkt,’ zegt Roberto Nijenhuis (HSK) hoopvol. Ook de digitale vaardigheden van zorgverleners zijn een uitdaging.

Vervolg

Op de tweede bijeenkomst in de zomer stelt de kerngroep een concreet doel vast en presenteert dit op het 2de Congres Basis GGZ (31 oktober 2019). Wil je op de hoogte blijven? Stuur een mail naar ferry.nagel@kibg.nl met als onderwerp: 2024.