De meest gestelde vragen van keurmerkdragers

07-01-2021

Wat wordt er bedoeld met ‘vooruitstrevend zijn’? Is het gebruik van e-health verplicht? Wat zijn GGZ-standaarden? Het antwoord op al deze vragen is terug te vinden op de Keurmerkwijzer. We zoomen in op een aantal veel gestelde vragen.

Voor en tijdens het kwalificatieproces hebben zorgaanbieders verschillende vragen over de normen en criteria. Deze vragen en antwoorden worden bijgehouden en gedeeld via de Keurmerkwijzer. Per norm is bij ‘meer informatie’ een document ‘Vraag en antwoorden’ te zien. Heb je tijdens het invullen van de zelfevaluatie een vraag? Bekijk deze bestanden om te zien of je vraag beantwoord kan worden.

Veelgestelde vragen gaan over:

De CQ-index en schaalscores

Een van de meest gestelde vragen van keurmerkdragers gaat over de schaalscores gemeten met de CQi. Wat houden deze schaalscores in? Waar vind ik ze? Welke versie van de vragenlijst moet ik gebruiken? Alle nodige informatie over de CQ-index en de schaalscores is verzameld in het Handvatdocument CQ-index en schaalscores. Hier staat belangrijke informatie in over de vernieuwde versie (versie 5.1 van Akwa GGZ) die keurmerkdragers per 1 januari 2021 dienen te gebruiken. Het handvatdocument bevat ook informatie over de verschillende schaalscores en hoe je deze ophaalt. Bovendien bevat het instructies per leverancier, maar ook hoe je de schaalscores handmatig kan berekenen.

Tips en handvatten tijdens de wachttijd?

Bij norm 1 dient de zorgaanbieder aan te geven dat en hoe de cliënt tips en/of handvatten krijgt om tijdens de wachttijd al te werken aan de mentale gezondheid. Maar waarom en hoe kan de cliënt geholpen worden voordat de behandeling is gestart? Het gaat erom dat de cliënt hulp krijgt om tijdens de wachttijd al iets zinvols te doen ter voorbereiding op de behandeling. De cliënt kan bijvoorbeeld aan de slag met psycho-educatie of een welkomstmodule.

We hebben een aantal tips en handvatten verzameld ter inspiratie. Lees deze hier.

Hoe zorg ik voor een transparante én toegankelijke website?

Naast wettelijk verplichte informatie stelt het Keurmerk een aantal aanvullende eisen aan de informatie die op een website te vinden moeten zijn. Een transparante en toegankelijke website is zowel voor cliënten als verwijzers van belang. Een website is een belangrijk informatiepunt waar informatie zoals wachttijden, behandelaanbod en kwaliteit snel en makkelijk te vinden moet zijn. 

Hulpmiddelen
Om je hierbij te helpen, zijn er verschillende hulpmiddelen. Lees hier meer over een toegankelijke en informatieve website voor cliënten en verwijzers. 

Inspiratie nodig? We maakten een voorbeeldwebsite voor een fictieve GGZ-aanbieder die voldoet aan alle criteria van norm 3. Bekijk de voorbeeldwebsite hier

Wat wordt bedoeld met 'vooruitstrevend zijn'?

Niet iedereen hoeft een koploper te zijn, maar een Keurmerkdrager is wel een voorloper. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de vernieuwde inzichten die zijn opgepakt. Zijn deze ook vooruitstrevend? Om dat voor jezelf te toetsen kan je het volgende doen: stel je voor dat je het voorbeeld vertelt aan 10 collega's van andere praktijken of instellingen. Hoeveel daarvan denken 'goh, interessant, dat is best vooruitstrevend'? Zijn dat er meer dan de helft: grote kans dat uit dit voorbeeld ook je vooruitstrevende karakter blijkt. Zijn het er minder, dan is het mogelijk wel vernieuwend voor je eigen praktijk, maar niet zo vooruitstrevend in het algemeen.

Jouw vooruitstrevende karakter kan ook blijken uit vernieuwingen die je zelf hebt ontwikkeld. Of uit de wijze waarop je betrokken bent bij de algehele Basis GGZ. 

Wil je hier eens over sparren met collega Keurmerkdragers? Dat kan tijdens de vrij toegankelijke dialoogbijeenkomsten! Praat mee via Zoom, elke dinsdag van 12:30 tot 13:00 uur en elke donderdag van 17:00 tot 17:30 uur: https://us02web.zoom.us/j/89433475563 (aanmelden niet nodig).

Sparren over de normen: elke dinsdag en donderdag via Zoom

Loop je toch vast tijdens de zelfevaluatie? Wil je met andere zorgaanbieders sparren over de thema’s van het Keurmerk? In januari vindt elke dinsdag (12:30 t/m 13:00) en donderdag (17:00 t/m 17:30) een dialoogbijeenkomst plaats via Zoom. Ga hier in gesprek met andere keurmerkdragers. Kom je er samen niet uit? Dan is er de gelegenheid om samen een vraag te formuleren en deze aan een van de medewerkers van Stichting KiBG te stellen.

Deelnemen kan door op boven genoemde tijdstippen aan te schuiven via de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/89433475563. Aanmelden is niet nodig!