De gouden randjes zijn bekend!

19-07-2021

Heb jij het afgelopen jaar je best gedaan om cliëntervaringen te verzamelen? Deze zomer zetten wij de meest gewaardeerde keurmerkdragers in het zonnetje. Zij ontvangen het gouden randje. Deze keurmerkdragers worden door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

In de zomerperiode gaan wij op pad om het gouden randje uit te reiken – met een certificaat en een trofee. Zorgaanbieders die het gouden randje ontvangen, krijgen deze dankzij hun eigen inzet én waardering vanuit de cliënten. Een waardevolle erkenning voor zorgaanbieders die tijd en energie steken in het verzamelen van cliëntervaringen.

Wie heeft het Gouden Randje?

In het Keurmerkregister kan je alle keurmerkdragers met het Gouden Randje 2021/2022 vinden. Gebruik de filter voor het Gouden Randje om in een overzicht te zien wie deze extra erkenning hebben ontvangen.

Wat is het gouden randje?

Het ‘gouden randje’ is bedoeld voor keurmerkdragers die zich bovengemiddeld inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Deze keurmerkdragers worden bovendien door cliënten bovengemiddeld beoordeeld.

Met het gouden randje stimuleren wij zorgaanbieders om cliëntervaringen te verzamelen en deze structureel te monitoren en benutten. Het verzamelen en analyseren van ervaringen is belangrijk om te leren en verbeteren. Bovendien ben je transparant en help je cliënten een keuze te maken voor een zorgaanbieder die bij hen past.

Criteria gouden randje 2021 / 2022

Waar voldoen de keurmerkdragers met het gouden randje aan? We kijken hiervoor naar gegevens van de CQ-index en Zorgkaart Nederland. De criteria:

  • De gemiddelde CQi schaalscore ‘Samen beslissen’ over 2020 is een 4 of hoger
  • Het gemiddelde van het algehele rapportcijfer en de schaalscores ‘Uitvoering behandeling’ en ‘Bejegening’ samen, gemeten met de CQi over 2020, is een 4 of hoger
  • Het waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland is over 2019 een 8 of hoger
  • Minimaal 10% van behandelde GBGGZ heeft het afgelopen jaar een waardering op Zorgkaart Nederland geplaatst
  • Het aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland is in 2020 minimaal 1% gestegen t.o.v. 2019
  • In 2021 zijn minimaal 5 waarderingen op Zorgkaart Nederland geplaatst.

Gekozen door cliëntvertegenwoordigers?

Dit jaar zijn cliënten ook direct betrokken bij het besluit aan wie de gouden randjes worden uitgereikt. Vanuit de Depressie Vereniging en de Angst, Dwang en & Fobie Stichting bekeken twee mensen de toelichtingen van keurmerkdragers op een aantal vragen uit de zelfevaluatie voor het Keurmerk 2021. Wie laat daarmee een bijzonder cliëntgerichte insteek zien? Dat oordeel combineren we met CQi-gegevens en gegevens van Zorgkaart Nederland om de winnaars van de gouden randjes te bepalen.