De gouden randjes zijn bekend!

Heb jij het afgelopen jaar je best gedaan om cliëntervaringen te verzamelen? Misschien zetten wij jou dit jaar extra in het zonnetje met het gouden randje voor de meest gewaardeerde keurmerkdragers. De gelukkigen ontvangen hierover binnenkort bericht per mail.

In de zomerperiode gaan wij op pad om het gouden randje uit te reiken –  met een certificaat en een trofee. Zorgaanbieders die het gouden randje ontvangen, krijgen deze dankzij hun eigen inzet én waardering vanuit de cliënten. Een waardevolle erkenning voor zorgaanbieders die tijd en energie steken in het verzamelen van cliëntervaringen.

Wat is het gouden randje?

Het ‘gouden randje’ is bedoeld voor keurmerkdragers die zich bovengemiddeld inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Deze keurmerkdragers worden bovendien door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Cliëntervaringen verzamelen?

Met het gouden randje stimuleren wij zorgaanbieders om cliëntervaringen te verzamelen en deze structureel te monitoren en benutten. Het verzamelen en analyseren van ervaringen is belangrijk om te leren en verbeteren. Bovendien ben je transparant en help je cliënten een keuze te maken voor een zorgaanbieder die bij hen past.

Criteria gouden randje 2020 / 2021

Waar voldoen de keurmerkdragers met het gouden randje aan? We kijken hiervoor naar gegevens van de CQ-index en Zorgkaart Nederland. De criteria:

  • De gemiddelde CQi schaalscore ‘Samen beslissen’ over 2019 is een 4 of hoger
  • Het gemiddelde van het algehele rapportcijfer en de schaalscores ‘Uitvoering behandeling’ en ‘Bejegening’ samen, gemeten met de CQi over 2019, is een 4 of hoger
  • Het waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland is over 2019 een 8 of hoger
  • Minimaal 5% van de cliënten behandeld binnen de GBGGZ heeft in 2019 een waardering op Zorgkaart Nederland geplaatst
  • In 2020 zijn minimaal 5 waarderingen op Zorgkaart Nederland geplaatst

In de zomer van 2019 maakten we 28 keurmerkdragers blij met het gouden randje. Lees hier wie het gouden randje in 2019 in ontvangst namen.