De Big Five-vragen tijdens de ROM Safari

Sinds begin dit jaar is het mogelijk je eigen ROM uitkomstmaten toe te voegen aan je spiegelrapportage. Ruim 50 Keurmerkdragers hebben aangegeven hier interesse in te hebben. Maar waarom en hoe doe je dat? Tijdens de ROM Safari op 14 april gingen we hier op in. Sessie gemist? Na de zomer herhalen we 'm!

Meer kleur aan declaratiedata door ROM-inzichten

Op dit moment is de spiegelrapportage gebaseerd op declaratiedata. Door ROM-data toe te voegen kan de context worden onderbouwd, waardoor je het gesprek en het inzicht nog meer kan verdiepen. ROM-data geven meer kleur aan het gesprek over de inzichten.

Nieuwe inzichten mogelijk

Het levert op dat je de huidige inzichten beter in context kan plaatsen én dat je meer zicht krijgt in de effecten van jouw zorg. Naast verdieping kunnen we met het toevoegen van ROM-data ook nieuwe inzichten geven. Zo krijg je bijvoorbeeld meer informatie over jouw cliëntenpopulatie en de effecten van jouw zorg.  En, net als nu, blijven de inzichten alleen voor jou en voor jouw organisatie en is deze voor niemand anders inzichtelijk. Meedoen is geheel op vrijwillige basis.

ROM Safari: de Big Five van de vragen

Tijdens de ROM Safari gingen we nog wat uitgebreider in op de voordelen van het toevoegen van je ROM uitkomstmaten en de meer praktische zaken daaromheen. We passeerden de 'Big Five' van de vragen over het project:

  1. Hoe geven ROM uitkomstmaten meer context aan je huidige spiegelrapportage?
  2. Hoe kan je ROM uitkomstmaten benchmarken met vergelijkbare aanbieders (die andere ROM instrumenten gebruiken)?
  3. Welke stappen je moet doorlopen om deel te nemen aan dit mooie innovatieve project?
  4. Wat is de tijdsbelasting?
  5. Welke ROM leveranciers zijn reeds aangesloten?

Doe mee met het project!

Ben je enthousiast? Wil jij er helemaal voor gaan? Meld je direct aan voor het project ROM-data in je spiegelrapportage en ga aan de slag!

Meer informatie?

Na de zomer herhalen we de ROM Safari. Hou hiervoor de website en nieuwsbrief in de gaten.

Ben je geïnteresseerd in de meerwaarde van het toevoegen van ROM uitkomstmaten aan je spiegelrapportage, wil je meer informatie en kan je niet tot na de zomer wachten? Neem dan contact op met Annika: annika.van.den.haak@kibg.nl. Je ontvangt dan de samenvatting van de bijeenkomst en je kan Annika al je verdere vragen stellen.