De Basis GGZ en het Zorgprestatiemodel

14-04-2021

Hoe kan de kortdurende generalistische GGZ worden geborgd en gepositioneerd in het zorgprestatiemodel? En hoe kijken we naar de missie ‘de Basis, tenzij…’ in relatie tot het zorgprestatiemodel? Wij delen de overwegingen waarmee we onze visie vormen en geven een update.

Het zorgprestatiemodel is een grote verandering voor de Basis GGZ. Stichting KiBG volgt de ontwikkelingen. Om bij te dragen aan gedachtevorming in het veld vormen wij onze visie hierop. De overwegingen die hierbij een rol spelen delen we nu het visievormend document: Van controle naar vertrouwen.

Het visievormend document is een levend document dat we steeds bijstellen op basis van actuele informatie over het zorgprestatiemodel. We beogen, vanuit onze rol als kennis- en netwerkorganisatie binnen de Basis GGZ, een bijdrage te leveren aan de visievorming in het veld over de kracht en positie van het kortdurend generalistisch handelen / de (huidige) Basis GGZ binnen het zorgprestatiemodel.

‘De Basis, tenzij…’

In 2019 werd op het Congres Basis GGZ de gezamenlijke missie om in 2024 iedereen met een mentale hulpvraag in de GBGGZ te laten starten, tenzij… gepresenteerd. Begin april sprak de kerngroep van zorgaanbieders die aan deze missie werkt over het zorgprestatiemodel. Ook in dit gesprek kwam ‘vertrouwen’ als belangrijk thema naar boven. Vertrouwen is belangrijk binnen het kortdurend generalistisch behandelen in de huidige basis ggz: vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de behandelaar, vertrouwen om een cliënt snel los te laten. En vertrouwen speelt een grote rol in de bekostiging en zorginkoop.

Het opbouwen van vertrouwen is en blijft de komende jaren dus een belangrijk element in het behouden en positioneren van de kracht de Basis GGZ. De kerngroep ziet evidentie en educatie hierbij als belangrijke aandachtspunten. Wordt vervolgd!