Dank! Hoe nu verder?

U heeft de overeenkomst succesvol goedgekeurd of ondertekend. Wat kan u nu verwachten en doen?

Goedgekeurd?
Heeft u de overeenkomst goedgekeurd? De tekeningsbevoegde heeft een email ontvangen. De aanvraag Keurmerk 2023 is pas op orde als hij/zij de overeenkomst heeft ondertekend.

Ondertekend?
Heeft u zojuist de overeenkomst ondertekend? U ontvangt binnen enkele dagen per e-mail een handmatige bevestiging met hierbij de getekende overeenkomst. Het aanvraagproces van het Keurmerk 2023 is hiermee succesvol afgerond.

Let op: u moet zich nog wel kwalificeren

Om het Keurmerk gedurende 2023 te behouden, dient u aannemelijk te maken dat u invulling geeft aan de normen van 2023. Dit doet u door het invullen van een digitale zelfevaluatie: de kwalificatie. Deze wordt 1 december opengesteld, u ontvangt hierover t.z.t. alle informatie.

Begin tijdig met de voorbereidingen

Dit kan op verschillende manieren:

  • De normen, kwalificatiecriteria en het kwalificatieproces voor 2023 leest u in het Handboek Keurmerk 2023.
  • Loop uw organisatie en processen alvast na en onderneem waar nodig op tijd actie. Bijvoorbeeld: zorg dat u de (juiste versie van) de CQ-index afneemt, dat u ook andere (uitkomst)maten monitort en uw verbetercyclus goed heeft ingericht. We adviseren u om hier tijdig aandacht voor te hebben. U bent dan zo goed mogelijk voorbereid op de kwalificatie.
  • Alle informatie die nodig is om aan de normen van het Keurmerk te voldoen is gebundeld in de Keurmerkwijzer. De Keurmerkwijzer helpt bij het voorbereiden op en invullen van de zelfevaluatie. In de Keurmerkwijzer is per norm aanvullende informatie beschikbaar in de vorm van een handvatdocument, een website of veel gestelde vragen. Ook is hier het toetsingskader te vinden waarin inzichtelijk wordt gemaakt wanneer aan een kwalificatiecriterium wordt voldaan.
  • Goed voorbereid zijn op het komende keurmerkjaar en de zelfevaluatie? Hierover sparren met andere vooruitstrevende GGZ-aanbieders? Wij organiseren bijeenkomsten om in dialoog te gaan met andere keurmerkdragers over thema’s binnen het Keurmerk. Meer informatie en aanmelden >