Cliënten effectief activeren, samen met de fysiotherapeut

Om mensen te activeren is Pepas een unieke samenwerking gestart met een fysiotherapeut; ze stemmen de behandeling op elkaar af en verwijzen cliënten naar elkaar. Door gelijktijdig te werken aan lichaam en geest wordt een cliënt effectiever geholpen.

“Descartes had het mis, lichaam en geest zijn wel verbonden”

Joost van de Moosdijk (Pepas)

Joost van de Moosdijk
GZ-Psycholoog (Pepas, Asten)

Joost van de Moosdijk (Pepas): “Het idee kwam van de fysiotherapeut. Die spreekt cliënten tijdens een sessie en constateerde dat veel lichamelijke klachten ook mentale oorzaken hebben. Hij kon dan wel gaan masseren, maar om de klachten beter aan te pakken zou een gesprek bij een psycholoog nuttiger zijn.“

“Omgekeerd speelde ik met hetzelfde idee; veel van mijn cliënten zouden juist erg gebaat zijn bij lichamelijke beweging. Door de samenwerking met de fysiotherapeut krijgt een cliënt hier professionele ondersteuning bij. Een fysiotherapeut kan een voor de cliënt op maat gemaakt programma opstellen. Zo hebben we elkaar snel gevonden, Asten is niet zo groot, en zijn we het plan gaan uitdenken. Ik ben zelf gewend om multidisciplinair te werken en vind het heel normaal om andere zorgverleners te betrekken.“


Psycholoog en fysiotherapeut leveren samen zinnige zorg

“Het werkt twee kanten op; bij een aanwijzing verwijzen we cliënten naar elkaar. Ik krijg gedurende een behandeling bijvoorbeeld het sterke idee dat meer bewegen goed is voor de cliënt. Vanzelfsprekend bespreek ik dat eerst met een cliënt en proberen we hier samen een manier in te vinden. Pas wanneer meer bewegen uit eigen kracht niet lukt breng ik de optie om naar een fysiotherapeut te gaan ter sprake. Het is altijd de eigen beslissing van de cliënt om naar de fysio te gaan.“

“Andersom werkt het net zo. Psychische klachten voel je lichamelijk en logischerwijs gaan mensen daarvoor naar een huisarts of fysiotherapeut. We leveren samen zinnige zorg door te herkennen wanneer we dit als psycholoog of fysiotherapeut niet zelf kunnen oplossen. Hierdoor werken we samen aan de juiste zorg op het juiste moment. En dan niet met officiële vergaderingen waarin cliënten worden besproken zonder dat ze aan tafel zitten. Vaak kunnen we het wel af met een telefoontje.“

Stok achter de deur

“We doen dit nu zo’n anderhalf jaar en deze samenwerking heeft een stuk of tien mensen verder geholpen. We krijgen terug dat mensen het heel prettig vinden en het voor hun een goede stok achter de deur is om meer te bewegen. Ik ga nu samen met de fysiotherapeut evalueren wat en hoe we het doen. Misschien kunnen we de programma’s nog meer op elkaar afstemmen. Ik weet zelf dat ik er eigenlijk meer gebruik van wil maken; er is een grote kwetsbare depressieve groep die hier  gebaat bij kunnen zijn.“

Goed contact is de basis

“Een goed contact met de fysiotherapeut is eigenlijk alles wat er nodig is. Wat het ingewikkeld maakt is dat fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en veel mensen hebben dit niet. Om dit zelf te betalen ben je weer een stuk duurder uit dan met bijvoorbeeld een sportschool of personal trainer.“


Waarde voor de Basis GGZ

Veel cliënten zijn gebaat bij meer fysieke inspanning, voor sommigen is het zelfs onmisbaar voor het herstel. Behandelaren in de Basis GGZ geven hier wel advies over, maar een samenwerking met de fysiotherapeut kan het benodigde maatwerk leveren wat een cliënt zo nodig heeft.