Caresq omarmt het Keurmerk

Caresq gaat GGZ-aanbieders met het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ erkennen. De zorgverzekeraar ondersteunt daarmee de landelijke doorontwikkeling van de kortdurende generalistische ggz. Het betekent een verdere verbreding en versterking van de centrale dialoog over kwaliteit.

Rick de Groot (zorginkoper bij Caresq): “Bij Caresq willen we dat onze verzekerden toegang hebben tot zorg van hoge kwaliteit. Het keurmerk van Stichting KiBG staat voor goede kortdurende generalistische GGZ en toont welke zorgaanbieders kritisch reflecteren op hun eigen handelen, hier transparant over zijn en ernaar streven zich verder te verbeteren. Om deze beweging aan te moedigen kennen wij de praktijken die drager van het keurmerk zijn een tariefopslag toe. Hiermee dragen we bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg van vandaag en morgen.”

Voor KiBG betekent de betrokkenheid en erkenning vanuit Caresq een mooie ondersteuning en uitbreiding van het netwerk op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen binnen de GGZ. Binnen dit netwerk faciliteren we de samenwerking en kennisdeling tussen vooruitstrevende partijen. Zo zorgen we samen dat deze zorg steeds beter wordt.