Basis GGZ herkenbaar in het Zorgprestatiemodel

De Basis GGZ blijft, in elk geval in 2022 en 2023, herkenbaar in het zorgprestatiemodel. Uit een recente brief van Staatssecretaris Paul Blokhuis aan de regering blijkt dat de diagnosehoofdgroep en de basis-ggz-profielen de eerste twee jaar, net als nu, nog op de ggz-factuur vermeld moeten worden. En hij schrijft: “Ik vind het belangrijk dat de basis-ggz als apart echelon binnen de ggz stevig gepositioneerd blijft."

Meer weten?

Meer weten over de toekomst van de Basis GGZ, het zorgprestatiemodel en de visie van de Staatssecretaris? Ook die onderwerpen belichten we tijdens het Congres Basis GGZ op 26 november 2020.

Hoe het ‘label basis ggz’ precies geoperationaliseerd wordt, zowel inhoudelijk als administratief, is nog niet duidelijk. En het belangrijkste vraagstuk: welke afspraken en/of instrumenten zijn mogelijk om de voor de Basis GGZ kenmerkende behandelfilosofie te ondersteunen? De Staatssecretaris legt in zijn brief deze vraag bij de partijen van het Hoofdlijnenakkoord neer. Stiching KiBG volgt de ontwikkelingen op de voet en bepaalt parallel haar eigen koers, waarbij we vooruitstrevende zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbinden en het inhoudelijke gesprek faciliteren.

Highlights uit de brief

Behoefte aan een kort overzicht van de highlights uit de brief van de Staatssecretaris, bezien vanuit de Basis GGZ? En een korte reflectie hierop? We maakten een samenvatting (met hierin ook de link naar de hele brief).