a.s.r. sluit aan bij het Keurmerk

a.s.r. heeft besloten om GGZ-aanbieders met het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ officieel te erkennen, waarmee de zorgverzekeraar actief bijdraagt aan de landelijke vooruitgang van de kortdurende generalistische geestelijke gezondheidszorg. Hiermee wordt niet alleen de centrale dialoog over zorgkwaliteit uitgebreid, maar ook versterkt.

Matthijs Vermeer (beleidsadviseur bij a.s.r.): “Ook a.s.r. ziet dat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg toeneemt. Wij geloven dat kortdurend, generalistisch behandelen een sleutelrol heeft in het opvangen van deze zorgvraag. Wij zijn daarom erg blij met Stichting KiBG en de aanbieders die hun keurmerk dragen. Zij laten de meerwaarde zien van kortdurend, generalistisch behandelen en werken actief aan een goede en doelmatige dienstverlening voor onze verzekerden. Om die reden gaan wij aanbieders met het KiBG-keurmerk vanaf 2024 een opslag bieden op het tarief."


De betrokkenheid van a.s.r. en de erkenning van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ ziet KiBG als een waardevolle steun. Binnen ons netwerk faciliteren wij samenwerking en kennisuitwisseling tussen vooruitstrevende partijen. Deelname van a.s.r. betekent niet alleen een uitbreiding van ons netwerk, maar ook een verrijking op het gebied van kortdurende generalistische behandelingen binnen de GGZ. 

Samen streven we ernaar om deze vorm van zorg continu te verbeteren, waarbij de focus ligt op innovatieve benaderingen en gezamenlijke inspanningen om de kwaliteit van kortdurende generalistische GGZ te verhogen. De erkenning door a.s.r. biedt niet alleen kansen voor individuele zorgverleners maar draagt ook bij aan een bredere en effectievere benadering van de uitdagingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

asr