Alliantie POS!TION bundelt wetenschappelijke krachten

Wetenschappers, behandelaren en beleidsmakers die zich inzetten voor wetenschappelijk onderzoek naar kortdurend generalistisch behandelen bundelen hun krachten. In een alliantie gaan zij samenwerken aan vragen en onderwerpen die zijn vastgelegd in een wetenschapsagenda. Deze alliantie krijgt de naam: POS!TION.

Kortdurend generalistisch behandelen is een belangrijk methodiek binnen de GGZ. Er is behoefte aan verdere ontwikkeling van, onderzoek naar en training in deze methodiek. Wetenschappers, behandelaren en beleidsmakers concludeerden onlangs dat het onderzoek naar breed gedragen vragen nogal versnipperd is. Om tot een goede samenwerking te komen wordt nu een alliantie opgericht. De naam: POS!TION - POSItive short Transdiagnostic Interventions in (ONline) general mental health care.

Position

Samenwerken aan de wetenschapsagenda

De oprichting van POS!TION volgt op een inventarisatie in het veld van de thema’s en vragen die leven. Hiermee is een wetenschapsagenda opgesteld voor de generalistische kortdurende GGZ (Tiemens et al. 2020). De vragen en onderwerpen van deze wetenschapsagenda vormen de werkagenda voor de wetenschappers, vooruitstrevende zorgaanbieders en beleidsmakers verbonden in POS!TION. 

POS!TION: het doel

POS!TION wordt opgericht om…:

  • Kortdurend generalistisch behandelen door te ontwikkelen en wetenschappelijk te onderbouwen
  • Krachtig en snel te kunnen acteren op nieuwe vraagstukken uit het veld
  • Onderzoek te doen en ervaringen uit te wisselen over mogelijkheden om kennis uit wetenschappelijk onderzoek te implementeren in de praktijk 
  • De kans op het verkrijgen van subsidies te vergroten

Wie nemen deel aan de alliantie?

POS!TION is een samenwerkingsverband van mensen die willen meedenken over de doorontwikkeling van de generalistische kortdurende GGZ en willen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.  POS!TION bestaat uit vooruitstrevende professionals en/of onderzoekers die werkzaam zijn bij GGZ-aanbieders, wetenschappelijke kennisorganisaties (Universiteiten, Trimbos-instituut en NIVEL) en cliëntenorganisaties (ADF Stichting, Depressie vereniging). 

Bij de start van de Alliantie, wordt het voorzitterschap gedeeld door Bea Tiemens en Annemieke van Straten. Stichting KiBG (Eline Meijer en Annika van den Haak) voert het secretariaat. Samen vormen zij voorlopig het bestuur van POS!TION.

Onderzoek op het congres

Wat zijn de parallellen tussen behandelen en wetenschappelijk onderzoek? Welke onderzoeksvragen levert dat op? Ga hierover in gesprek met Bea Tiemens tijdens het Congres Basis GGZ op 26 november 2020!