Adviescommissie eHealth

Stichting KiBG heeft een Adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen opgericht. Deze bestaat uit zes experts die worden ondersteund door wetenschappers van de onderzoeksalliantie POS!TION. Eerder heeft deze commissie zich over het thema tijdig afsluiten gebogen. De komende periode wordt het thema eHealth inhoudelijk uitgediept. De Adviescommissie geeft in de periode maart t/m mei advies over de vertaling hiervan naar het Keurmerk. 

Waarom een adviescommissie?
Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ moet vooruitstrevend zijn en wordt daarom jaarlijks tegen het licht gehouden. We halen daarvoor input op over ontwikkelingen in de zorg en ervaringen met het Keurmerk(proces) bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprekken, bijeenkomsten en de schriftelijke consultatie. Signalen die vaak verdieping nodig hebben om op een goede manier in het Keurmerk(proces) te kunnen worden verwerkt. Daar zetten we de adviescommissie voor in.

Wat gaat de commissie doen?
De commissie gaat in drie bijeenkomsten het onderwerp ‘eHealth/ digitale zorg’ inhoudelijk verkennen, uitwerken en vertalen naar het Keurmerk. In het huidige Keurmerk is al aandacht voor eHealth; zoals de inzet op samen beslissen met de cliënt over online behandelen en de inzet van eHealth, het ondersteunen van de cliënt hierbij en het borgen van voldoende digitale vaardigheden hiervoor als zorgaanbieder (zie bijlage). Met oog op de aandacht die eHealth krijgt in het Integraal Zorgakkoord is het de vraag hoe Stichting KiBG in het Keurmerk vooruitstrevend verder kan bouwen op dit onderwerp en hoe we Keurmerkdragers hierin kunnen ondersteunen. 

Het gewenste eindresultaat bestaat uit onder andere een advies voor de zorgpraktijk op basis waarvan KiBG een beknopt handvatdocument voor (aspirant-)Keurmerkdragers kan opstellen, ter ondersteuning van de zorgpraktijk. Ook kan KiBG op basis hiervan het Keurmerk 2025 en bijbehorende zelfevaluatievragenlijst aanscherpen. 


Eerdere adviescommissie - Tijdig afsluiten
Enkele maanden geleden heeft de Adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen zich op het thema Tijdig afsluiten gericht. Als resultaat hiervan heeft de adviescommissie een Handvatdocument opgesteld ter ondersteuning van het kwalificatieproces voor het Keurmerk 2024. Hiermee worden Keurmerkdragers ondersteunt om het thema 'tijdig afsluiten' handvatten te geven. 

In dit Handvatdocument wordt onder andere ingegaan op wat er voor nodig is om een behandeling tijdig te kunnen afsluiten. Waar zet je als behandelaar op in? Wat moet je als organisatie faciliteren of stimuleren? Er worden concrete tips gegeven.