ADF stichting sluit aan bij Stichting KiBG

18-07-2019

De cliënt is vanaf deze zomer ook bestuurlijk vertegenwoordigd in Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Sander Pronk neemt namens de Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF stichting) zitting in het bestuur. Een belangrijke stap om te zorgen dat de stem van cliënten meer betrokken wordt in de dialoog over kwaliteit van mentale zorg.

Niet over, maar met de cliënt praten – vanuit die gedachte werden cliënten en cliëntvertegenwoordigers al regelmatig betrokken bij diverse activiteiten van Stichting KiBG. Paul van Leeuwen (Stichting KiBG, algemeen manager): “De ADF stichting geeft met haar toetreding invulling aan de lang gekoesterde wens tot structurele betrokkenheid van cliënten.”

Voor de ADF stichting past deze stap goed bij de wens om zich ook hard te maken voor mensen die kortdurend in behandeling komen. Sander Pronk (ADF stichting, directeur): “Door het perspectief van de cliënt te vertegenwoordigen wil ik zorgen dat het ‘waarom’ goed voor ogen blijft in de dialoog over kwaliteit van zorg binnen de Basis GGZ. Hebben we het over de dingen die er echt toe doen voor de cliënt? Preventie en voorlichting zijn daarin belangrijke onderwerpen.”

Sander Pronk wordt per 1 augustus 2019 benoemd als bestuurder binnen Stichting KiBG. Het bestuur bestaat verder uit vertegenwoordigers van de GGZ-instellingen Dimence Groep, GGZ inGeest, Indigo Midden Nederland en Parnassia Groep, en de zorgverzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Er bestaat de behoefte om de vertegenwoordiging van cliënten te versterken; de positie in het bestuur namens huisartsen en POH-GGZ is momenteel nog vacant.


De Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF stichting)

De Angst, Dwang en Fobiestichting is de landelijke patiënten- en familieorganisatie voor en met volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten en hun naasten. Supporters, Vrienden en Vrijwilligers van de ADF stichting zetten zich in om het taboe op angst- en dwangklachten te doorbreken. We streven naar een samenleving die open en begripvol omgaat met psychische kwetsbaarheden. Ons gezamenlijke doel is om bij te dragen aan het welbevinden van mensen met angst- en dwangklachten. Lees meer »

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (Stichting KiBG)

Stichting KiBG ziet een toekomst waarin zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars en andere betrokkenen structureel samenwerken aan de beste zorg voor mensen met psychische klachten. Een toekomst waarin vertrouwen het uitgangspunt is en partijen doorlopend kennis en inzichten delen. Zo werken ze effectief aan de kwaliteit van zorg. We organiseren verbinding. We brengen partijen samen, we geven inzicht en we inspireren. Lees meer »