Aanvragen, proces en kosten

Als aanbieder van kortdurende generalistische behandelingen in een monodisciplinaire setting (vrijgevestigd of instelling) kan je het Keurmerk aanvragen. Jaarlijks moet je in de kwalificatieperiode aantonen aan alle normen invulling te geven. Voor het Keurmerk betaal je een afdracht over je omzet Monodisciplinaire GGZ.

Aanvragen

Aanbieders van kortdurende generalistische GGZ-behandelingen in een monodisciplinaire setting kunnen het Keurmerk aanvragen: vrijgevestigden en instellingen. Om het Keurmerk te kunnen dragen vraag en ga je een overeenkomst aan met Stichting KiBG. Vraagt een zorgverzekeraar om documentatie m.b.t. het Keurmerk? U kunt hiervoor de getekende overeenkomst gebruiken.

Verder op deze pagina vind je meer informatie over het verdere Keurmerkproces en de Kosten.

Aanvragen Keurmerk

Wil jouw praktijk of instelling aansluiten bij KiBG en het Keurmerk dragen? Vul het aanvraag formulier in.


Proces: kwalificatie en zelfevaluatie

Om het Keurmerk te (blijven) dragen, moet je jaarlijks aantonen aan alle normen (zoals deze in dat jaar gelden) invulling te geven. Als dat is gebeurt, heeft jouw praktijk of instelling zich gekwalificeerd voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ en mag je het Keurmerk voeren: je bent Keurmerkdrager.

Het keurmerkproces kent daarmee vier fases:

  1. Aanvraag - aanbieders die generalistisch en kortdurend behandelen kunnen het Keurmerk aanvragen
  2. Voorbereiding - na de aanvraag starten de voorbereidingen om uiterlijk per 1 januari invulling te geven aan de normen en criteria
  3. Kwalificatie - met een zelfevaluatie moet de aanbieder aantonen aan alle normen van het Keurmerk invulling te geven
  4. Ontvangst Keurmerk - aanbieders die zich tijdig kwalificeren voor het Keurmerk ontvangen het keurmerkcertificaat en blijven opgenomen in het Keurmerkregister

In het Handboek Keurmerk 2024, vanaf pagina 7, staat een overzicht van deze fases en per fase een uitgebreide toelichting.

Keurmerkdragers en Aspirant Keurmerkdragers

GGZ-aanbieders die het Keurmerk nieuw hebben aangevraagd maar zich nog niet hebben gekwalificeerd worden Aspirant Keurmerkdragers genoemd. Keurmerkdragers die zich in een jaar niet weten te kwalificeren, verliezen het recht om het Keurmerk te voeren maar kunnen ook als Aspirant Keurmerkdrager aangesloten blijven bij KiBG. Indien een GGZ-aanbieder zich twee opeenvolgende jaren niet kwalificeert voor het Keurmerk dan beëindigt Stichting KiBG de overeenkomst tussen beide partijen.


Kosten

Voor het Keurmerk betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet aan GGZ geboden in de monodisciplinaire setting aan Stichting KiBG. De vergoeding voor het Keurmerk 2024 is:

  • 0,4% van de gerealiseerde omzet Monodisciplinaire GGZ in 2022 (setting 1 of 2 van het ZPM) bij de in 2024 bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars* en netwerkorganisaties**
  • Aspirant Keurmerkdragers (zorgaanbieders die nog voor een eerste keer moeten aantonen aan de normen van het Keurmerk te voldoen) en Keurmerkdragers met een omzet in de monodisciplinaire GGZ van minder dan €25.000 betalen de minimale vergoeding van €100,= per jaar

In 2024 wordt voor de vergoeding aangesloten bij de structuur van het Zorgprestatiemodel (ZPM). In eerdere jaren werd de vergoeding gebaseerd op de omzet in de Generalistische Basis GGZ. Door uit te gaan van een afdrachtspercentage over de omzet worden de kosten evenredig verdeeld naar draagkracht van zorgaanbieders.

* asr, Caresq, CZ, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis
** Vicino, Cenzo

Beloning vanuit zorgverzekeraars

KiBG maakt zich er hard voor dat aangesloten zorgverzekeraars een beloning bieden aan Keurmerkdragers. Zorgverzekeraars bepalen zelf hoe en welke beloning zij bieden en communiceren hierover via hun eigen kanalen. Voor meer informatie over de beloning vanuit specifieke zorgverzekeraars verwijzen wij naar deze communicatie.

We verlagen de vergoeding als dat kan

KiBG is een stichting zonder winstoogmerk. De vergoeding wordt zo vastgesteld dat het totaal aan inkomsten dekkend is voor de uitgaven. Het jaarbudget van KiBG wordt in 2024 geschat op €1.250.000.

Wanneer het mogelijk is de vergoeding te verlagen doen we dit. Inkomsten die in het jaar niet zijn uitgegeven worden teruggegeven aan de Keurmerkdragers in dat jaar.

Heeft u een vraag over de vergoeding?

Lees hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de vergoeding van het Keurmerk 2024