Aanmelding Keurmerk 2023

13-09-2022

Aanbieders die het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ nog niet dragen kunnen het Keurmerk aanvragen via deze pagina. Bestaande keurmerkdragers krijgen in september bericht over het continueren van het Keurmerk in 2023 - zij hoeven geen actie te ondernemen.

Nieuwe keurmerkdragers

Heeft jouw praktijk of instelling in 2022 géén Keurmerk en wil je in aanmerking komen voor het Keurmerk in 2023? Tot 31 oktober 2022 kan je jouw praktijk/instelling aanmelden.

Aanmelden Keurmerk 2023

Draagt uw praktijk/instelling nog geen Keurmerk? Meld je voor 31 oktober aan voor het Keurmerk 2023.

Bestaande keurmerkdragers

Draagt jouw praktijk of instelling het Keurmerk 2022? Dan ontvang je in september van ons een mail over het continueren van het Keurmerk. Indien je voornemens bent in 2023 het Keurmerk te blijven dragen, is er op dit moment geen actie nodig. De overeenkomst van 2022 loopt door in 2023.

Aanmelden Keurmerkbijeenkomsten 2023

Wil je samen met andere keurmerkdragers leren van de thema's van het Keurmerk 2023 én goed voorbereid de zelfevaluatie in? Meld je aan voor de digitale bijeenkomsten.

Begin tijdig met de voorbereidingen

Dit kan op verschillende manieren:

  • De normen, kwalificatiecriteria en het kwalificatieproces voor 2023 leest u in het Handboek Keurmerk 2023.
  • Loop uw organisatie en processen alvast na en onderneem waar nodig op tijd actie. Bijvoorbeeld: zorg dat u de (juiste versie van) de CQ-index afneemt, dat u ook andere (uitkomst)maten monitort en uw verbetercyclus goed heeft ingericht. We adviseren u om hier tijdig aandacht voor te hebben. U bent dan zo goed mogelijk voorbereid op de kwalificatie.
  • Alle informatie die nodig is om aan de normen van het Keurmerk te voldoen is gebundeld in de Keurmerkwijzer. De Keurmerkwijzer helpt bij het voorbereiden op en invullen van de zelfevaluatie. In de Keurmerkwijzer is per norm aanvullende informatie beschikbaar in de vorm van een handvatdocument, een website of veel gestelde vragen. Ook is hier het toetsingskader te vinden waarin inzichtelijk wordt gemaakt wanneer aan een kwalificatiecriterium wordt voldaan.
  • Goed voorbereid zijn op het komende keurmerkjaar en de zelfevaluatie? Hierover sparren met andere vooruitstrevende GGZ-aanbieders? Wij organiseren bijeenkomsten om in dialoog te gaan met andere keurmerkdragers over thema’s binnen het Keurmerk. Meer informatie en aanmelden >