Aanmelding Keurmerk 2021 van start

Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ aan volwassenen kunnen van 1 juni t/m 31 oktober het Keurmerk 2021 aanvragen.

Zowel vrijgevestigde praktijken als instellingen kunnen het Keurmerk aanvragen. Via het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2021 kan je je inlezen over de normen en criteria. Denk je per 1 januari 2021 te kunnen voldoen aan al deze normen? Dan kan je het Keurmerk aanvragen via het digitale aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier is inmiddels gesloten. 

Ben je pas kort gestart met je praktijk of met het aanbod van GBGGZ? Of moet je nog starten? Weeg dan goed af of het Keurmerk 2021 (al) haalbaar is – ervaring met het bieden van GBGGZ aan volwassenen en reflectie hierop op basis van gegevens is voor een aantal normen een vereiste. 

Proces en kosten

Op het digitale aanvraagformulier vul je de benodigde gegevens in. Na het verzenden van het formulier krijg je direct een overeenkomst toegestuurd, die je digitaal kan ondertekenen. Informatie over de kosten van het Keurmerk kan je hier vinden.

Al in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ 2020?

Alle aanbieders die zich gekwalificeerd hebben voor het Keurmerk Basis GGZ 2020 ontvangen medio juli 2020 een mail over het voortzetten van het Keurmerk. Je hoeft het Keurmerk dus niet zelf opnieuw aan te vragen voor het komende jaar. Dat moet je wél doen als je het Keurmerk 2020 wel had aangevraagd, maar je niet hebt gekwalificeerd.