Aangepaste zelfevaluatie voor Keurmerkdragers 2020

Heeft jouw praktijk of instelling het Keurmerk al in 2020? Dan hoef je een aantal vragen tijdens de zelfevaluatie voor het Keurmerk 2021 niet (nog een keer) te beantwoorden.

Als je het Keurmerk in 2020 ook toegekend hebt gekregen, heb je afgelopen jaar in de zelfevaluatie al voldoende toelichting gegeven op een aantal criteria van het Keurmerk. Namelijk: wat je doet om cliënten tijdige zorg te bieden, hoe het proces van samen beslissen is ingericht en hoe bij jouw praktijk/instelling de generalistische aanpak eruit ziet. 

Reflectie op tijdige zorg, samen beslissen en kortdurend generalistisch behandelen

We vragen je wel op een aantal punten nog kort te reflecteren. Dat doe je op basis van ervaringen en gegevens over het afgelopen jaar. Wat gaat goed bij het bieden van ‘tijdige zorg’ en wat vormt een uitdaging? Ben je tevreden met de schaalscore Samen beslissen over 2020? En welke kansen en uitdagingen zie je voor kortdurend generalistisch behandelen, mede in het licht van het Zorgprestatiemodel dat in 2022 wordt ingevoerd?

Vragen zelfevaluatie en invuldocument

Ga je je voorbereiden op de zelfevaluatie? Gebruik als extra ondersteuning het invuldocument - dit bevat alle (aangepaste) vragen van de zelfevaluatie en kan je gebruiken als ‘notitieblok’ in de periode tot het openstellen van de zelfevaluatie. Er is een invuldocument voor nieuwe keurmerkdragers en voor bestaande keurmerkdragers:

Download:

NB Deze invuldocumenten zijn bedoeld als ondersteuning bij de voorbereidingen. Medio december ontvang je inloggegevens voor de digitale zelfevaluatie waarmee je jouw antwoorden invult en opstuurt – het is niet de bedoeling dat je het invuldocument opstuurt.

Keurmerkwijzer

Meer informatie over de normen en de zelfevaluatie? Je vindt het in de Keurmerkwijzer.