Aandachtspunten bij de zelfevaluatie

Ben jij nog niet begonnen aan de zelfevaluatie van het Keurmerk 2022? Zorg ervoor dat je goed voorbereid begint aan het invullen van de vragenlijst. We sommen de belangrijkste aandachtspunten voor je op.

Er zijn diverse hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat jij goed voorbereid aan de vragenlijst kan beginnen. Het belangrijkste hulpmiddel is de Keurmerkwijzer. Dit is de website waar je per norm alle criteria en vragen uit de zelfevaluatie kan vinden. Bovendien vind je hier alle handvatdocumenten, het toetsingskader, de voorbeeldwebsite en de meest gestelde vragen per norm.

Aandachtspunten

In de zelfevaluatie worden vragen gesteld over alle criteria van de normen. Uit je toelichting moet voldoende blijken dat en hoe je invulling geeft aan deze criteria. Wat zijn hierbij belangrijke aandachtspunten? We sommen er een aantal op:

 • Wachttijden (norm 1 – nieuwe keurmerkdragers) – wij vragen je in de zelfevaluatie om toe te lichten wat je doet om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Vermelden dat je géén wachttijden hebt is dus niet voldoende. Het is mooi dat je geen wachttijden hebt, maar hoe komt dit? Wat doe je eraan om je wachttijd zo kort te houden? Welke acties onderneem je? Licht dit toe.
   
 • Controleer je eigen website (norm 3) – vaak kwalificeren keurmerkdragers zich niet in één keer omdat één of meerdere criteria ontbreken op de website. Zorg er daarom voor dat je de eigen website controleert op alle criteria zoals genoemd in de Keurmerkwijzer. Neem het Handvatdocument door voor meer informatie over een transparante en toegankelijke website.
   
 • Doelstelling(en) voor 2021 (norm 4) – we vragen naar de doelstellingen die je hebt voor 2021 ter verbetering van je dienstverlening. Het gaat hier specifiek om doelstellingen gebaseerd op cliëntervaringen. We vragen om je algemene CQi rapportcijfer, de schaalscores Bejegening, Uitvoering behandeling en Informatie behandeling. Formuleer je doelstelling op basis van deze cliëntervaringen.
   
 • Vernieuwde inzichten of ontwikkelingen (norm 5) – we vragen je welke recente vernieuwde inzichten of ontwikkelingen je het afgelopen jaar hebt opgepakt waaruit je vooruitstrevende karakter blijkt. Maar wat is vooruitstrevend? Bedenk hierbij: wat zou jij aan collega’s vertellen om te laten zien dat je vooruitstrevend bent? En zouden de meesten van hen dat dan ook beamen? Het gaat om die voorbeelden.  
   
 • Bijdragen aan de gehele GGZ (norm 6) – keurmerkdragers dragen bij aan het verbeteren van de GGZ. We vragen je hoe je kennis en ervaring deelt met andere professionals binnen en rondom de GGZ. Hierbij wordt regelmatig intervisie genoemd, maar vaak is dit niet voldoende – dit is namelijk meestal gericht op de individuele bekwaamheid. Bespreek je tijdens de intervisie ook andere zaken die gericht zijn op het verder ontwikkelen van de mentale gezondheid buiten je eigen praktijk? Licht dan duidelijk toe dat dit zo is en hoe jouw vorm van intervisie wél past bij deze norm.  Of beschrijf een andere activiteit – in de Keurmerkwijzer vind je meer denkrichtingen.