375 gekwalificeerden voor het Keurmerk 2023

In de eerste kwalificatieronde hebben 208 GGZ-aanbieders zich gekwalificeerd voor het Keurmerk, in de tweede ronde waren dit er nog eens 167. Totaal hebben dus 375 GGZ-aanbieders zich gekwalificeerd voor het Keurmerk 2023. Zij hebben overtuigend toegelicht dat en hoe zij invulling geven aan normen op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen, transparantie, leren, verbeteren en kennis delen. Dat is iets om trots op te zijn!

In het Keurmerk 2023 zijn – nog meer dan voorgaande jaren – belangrijke elementen van de kracht van generalistisch kortdurend behandelen verankerd. De 375 gekwalificeerde Keurmerkdragers hebben samen beslissen hoog in het vaandel staan, weten de cliënten te activeren en zijn voorafgaand open over het kortdurende en planbare karakter van de behandeling. Ook zijn ze actief in het doorvoeren van verbeteringen en het opzetten of deelnemen aan een lerend netwerk.

Keurmerkregister

Benieuwd welke aanbieders het Keurmerk 2023 dragen?

Consultatie Keurmerk 2024 - denk met ons mee!

Na het afronden van het kwalificatieproces 2023 zijn de voorbereidingen voor het Keurmerk 2024 gestart. De normen en criteria worden tegen het licht gehouden en aangepast mede op basis van jullie input.

Op  24 april wordt de mogelijkheid om digitaal feedback te geven op de conceptnormen opengesteld op deze website. Alle Keurmerkdragers ontvangen hierover t.z.t. ook een gerichte uitnodiging.