373 gekwalificeerden voor het Keurmerk 2022

In de eerste kwalificatieronde hebben 282 GGZ-aanbieders zich gekwalificeerd voor het Keurmerk, in de tweede ronde waren dit er nog eens 94. Totaal hebben dus 373 GGZ-aanbieders zich gekwalificeerd voor het Keurmerk 2022. Zij hebben overtuigend toegelicht dat en hoe zij invulling geven aan normen op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen, transparantie en reflecteren, leren en verbeteren. Dat is iets om trots op te zijn!

In het Keurmerk 2022 zijn – nog meer dan voorgaande jaren – belangrijke elementen van de kracht van generalistisch kortdurend behandelen verankerd. De gekwalificeerde Keurmerkdragers hebben samen beslissen hoog in het vaandel staan, weten de cliënten te activeren en zijn voorafgaand open over het kortdurende en planbare karakter van de behandeling. Ook zetten deze Keurmerkdragers zich in voor kortere wachttijden en als de client toch even moet wachten, geven zij tips en handvatten om te werken aan mentale gezondheid.

Keurmerkregister

Benieuwd welke aanbieders het Keurmerk 2022 dragen?

Goede voorbeelden

Door de zelfevaluatie komen we elk jaar ook weer op het spoor van nieuwe ‘goede voorbeelden’. Voorbeelden uit de praktijk die vernieuwend, vooruitstrevend of op een andere manier interessant zijn om te delen. Tijdens het beoordelen verzamelen we deze voorbeelden. Na de zelfevaluatie gaan we aan de slag om deze te onderzoeken en te delen. Zo helpen we aanbieders om kennis te delen en elkaar te inspireren. Wordt dus vervolgd.


Meer weten?

Lees meer over de normen, de voordelen, het proces en de kosten van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.